Opstillingsgrundlag og vedtægtsforslag/ændringer til årsmødet i Storkreds København d.30

Kære medlem af Alternativet Storkreds København

Som tidligere indkaldt har vi årsmøde d.30 september, hvor vi håber at se dig til en hyggelig søndag.

Vi udsender nu, i denne mail, opstillingsgrundlagene til kandidater til storkredsbestyrelsen og vedtægtsforslag/vedtægtsændringer.

Følgende kandidater er opstillet til det kommende års storkredsbestyrelse:

Navn: Trine Hertz

Opstillingsgrundlag:

Jeg vil samarbejde med bestyrelsen og resten af organisationen for et godt FT og EP valg. Jeg vil desuden arbejde for at styrke medlemmernes engagement og aktivisme. Samt skabe sammenhæng og god kommunikation til alle bestyrelsens samarbejdspartnere.

Navn: Anders Agersnap

Opstillingsgrundlag:

Netop nu er det ekstra vigtigt, at vi har en stærk og aktiv bestyrelse med de kommende valg der venter Alternativet. Hvis vi får samlet og styrket bevægelsen har vi en utrolig god mulighed for at sætte vores præg på udviklingen i Danmark og Europa.

Jeg vil fokusere på, at storkredsbestyrelsen på bedst mulig vis understøtter kandidaterne til folketingsvalget og ep-valget.

Gennem mit engagement i bevægelsen har jeg et godt kendskab til hvordan Alternativet fungerer i sin helhed, hvilket vil være en hjælp i mange sammenhænge.

Jeg har erfaring med politisk og organisatorisk arbejde bl.a. gennem min tid som aktiv i den danske studenterbevægelse, højskolebevægelsen og via mit daglige virke som gymnasielærer.

Navn: Mia Isabel Andersen

Opstillingsgrundlag:

Foruden miljøet - som vi skal passe på nu, i dag - er mit hjerte hos folkeskolen. Jeg ønsker en folkeskole, hvor børn lærer at tage magt over deres eget liv, lære at deltage i demokratiet, lærer at være nysgerrige og meget mere. Den skole vi har nu er alt for detailstyret. Lærere og pædagoger har en masse at byde på - men de mangler tid og frihed. Det er min primære grund til at være politisk aktiv.

Som aktiv bidrager jeg med organisatorisk erfaring og engement. Jeg vil gerne stille mig selv til rådighed for vores politiske kandidater og støtte i og op om deres valgkamp og politiske uddannelse. Jeg ser det sådan at en kandidat skal ud i verden og være synlig. Jeg skal lave alt det der knokleri inde bagved, som ingen ser, men som er vigtigt for at bære projektet.

Navn: Troels Christian Jakobsen

Opstillingsgrundlag:

Jeg vil medvirke til at opbygge en bæredygtig organisation, der kan understøtte folketings- og europaparlamentsvalg på en måde, hvor de frivillige bevarer lysten til være med. Samtidig gøre det nemmere at blive et aktivt medlem.

Navn: Jeanette Sauerberg

Opstillingsgrundlag:

Jeg har længe ønsket at engagere mig i Alternativet. Nu hvor der mangler kræfter til en hel ny bestyrelse, mener jeg, det er et godt sted at starte. Umiddelbart tænker jeg, jeg kan bidrage med artikler, planlægning af arrangementer og valgarbejde. Men poster og opgaver afhænger selvfølgelig også af holdet. Og så har jeg, som jeres konfliktmægler, også planer om at lave workshops om konflikthåndtering for storkredsen.

Navn: Lea Arnby Ottosen

Opstillingsgrundlag:

Jeg har altid følt mig politisk drevet, og kan af samme grund ikke lade være med at involvere mig i sammenhænge, hvor jeg føler, at jeg kan være med til at gøre en forskel. I min studietid har jeg siddet i både studienævn, institutråd og akademisk råd, hvilket har givet mig en stor og brugbar indsigt i en politisk organisation. Jeg ville kunne bidrage med projektstyring og koordinering. Derudover ser jeg mig selv som initiativ og idérig med masser af gå-på-mod.

Navn: Regner Grasten

Opstillingsgrundlag:

Jeg vil gerne bidrage til at København bliver en social by, der er for alle. Men også til det overordnet, hvor især Alternativets udfordring til demokratiet optager mig. Vi skal tilbage til det ægte danske demokrati og væk fra præsidentkampagner.

Navn: Ove Thuen

Opstillingsgrundlag:

Erfaring med bestyrelsesarbej

Følgende ændringsforslag og vedtægtsforslag er indsendt:

Forslag til ændring af vedtægt § 17 stk. 2:

Den nuværende vedtægt § 17 stk. 2 lyder således:

Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag samt en stillerliste med minimum 25 navne på medlemmer af storkredsen, som har indvilliget i at være stillere for kandidaten. Stillerlisten kan dog indleveres senest på opstillingsmødet før valghandlingen

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres således:

Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag

Vedtægtsforslag til §12

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende vedtægt til §12:

Stk. 7. Sideløbende med den kontinuerlige proces med opstilling af kandidater jf. stk. 3, planlægger og koordinerer kandidatudvalget Alternativets valgkampagne i Storkreds København. Kandidatudvalget er således det hovedansvarlige organisatoriske organ for valgkampagner. Det står for, dog ikke begrænset til, den overordnede folketings-kampagne, daglig ledelse, strategisk planlægning , opbygning af kampagneorganisation , kandidat - håndtering og kandidatuddannelse.

Vedægtsforslag til §12

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende vedtægt til §12:

Stk. 8. Storkredsen kan udpege yderligere medlemmer til kandidatudvalget og ophæve disse igen efter behov. Disse personer skal være medlem af Alternativet inden for Storkredsen. Stk. 8 processen vedtages med 2/3 flertal.

Vi ses til årsmødet!

De bedste hilsner

Storkredsbestyrelsen