Opstillingsgrundlag, forslag til vedtægtsændringer samt program for Års- og opstillingsmøde 17. Januar 2017

Kæra Alle Alternative medlemmer i Skanderborg.

Herunder følger opstillingsgrundlag, forslag til vedtægtsændringer samt endeligt program for Års- og opstillingsmødet 2017.
Tilmeld dig gerne på:
https://www.facebook.com/events/1607140559311946/

18.00 Velkommen

 1. Politikudvikling
 2. Gennemgang af valgprocedure til møderne

18.15 Opstillingsmøde

 1. Kort oplæg. Er der andre der ønsker at stille op? Kandidater kaldes op foran
  a. Opstillingsgrundlag Jesper Arbo Frederiksen.pdf
  b. Opstillingsgrundlag Mira Issa Bloch.pdf
 2. Fem minutter til hver kandidat
 3. Spørgsmål til kandidaterne
 4. Skal vi have en spidskandidat? (Afstemning ved håndsoprækning)
 5. Valg af kandidater
 6. Info samt stemmeoptælling
 7. Resultat af afstemning. Kandidater præsenteres

19.15 Lone Landmand

20.15 Årsmøde

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet Skanderborg

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  a. Ændring af vedtægter forslag 1. (Bilag 1 Årsmøde Alternativet Skanderborg 2017.pdf)
  b. Ændring af vedtægter forslag 2. (Bilag 2 Årsmøde Alternativet Skanderborg 2017.pdf)
  c. Godkendelse af bestyrelsens beslutning ang. kortvarig fravigelse af vedtægter i forhold til §10 stk. 5. (Bilag 3 Årsmøde Alternativet Skanderborg 2017.pdf)

 6. Valg til bestyrelsen
  a. Præsentation og valg af kandidater

 7. Opstillingsgrundlag Hanne Stender Damkjær bestyrelsen.pdf

 8. Opstillingsgrundlag Mira Issa Bloch bestyrelsen.pdf

 9. Valg af revisor (er)

 10. Eventuelt

21.15 Afslutning

1 Synes om