Opstillingsgrundlag for Louisa Bisgaard til HB repræsentant for Midt- og Vestjyllands storkreds

Hej,

Hvis du ikke har set opstillingsgrundlaget for Louisa Bisgaard, som stiller op som vores lokale hovedbestyrelseskandidat, så kan du læse det nedenfor.

Vi har også tilkendegivelse fra en kandidat til storkredsbestyrelsen.

Så kom med til vores ekstraordinære opstillingsmøde på torsdag d.25.4. på Holstebro bibliotek kl. 19.30, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, og vær med til at stemme gode kræfter ind.

Venlige hilsner
Bestyrelsen i Midt- og Vestjyllands storkreds for Alternativet

Louisa Bisgaard

Lykkegårdsvej 358 8472 Sporup louibis@gmail.com

Jeg vil gerne være Midt- og Vestjyllands repræsentant i Hovedbestyrelsen.

For nogle år tilbage gik jeg og puslede med skitser til et partiprogram til et nyt parti – og blev helt vildt glad, da jeg hørte om Alternativets stiftelse, som i store træk var lige det jeg ventede på! Jeg meldte mig ind, og var med til at stifte lokalforeningen Silkeborg, hvor jeg var forperson i 2015 og 2016. Det har været spændende at deltage i at forme en ny bevægelse. Jeg har været involveret i Klimaets Dag, og i medlemsworkshops, og har i et samarbejde med andre Å-medlemmer og bl.a. SF, Radikale og Enhedslisten i Silkeborg været med til at stifte Omstilling Silkeborg.

I 2016 deltog jeg i arbejdet i Politisk Forum, og i vedtægtsarbejdet. Jeg har der været optaget af, hvordan vi kan organisere medlemsindflydelse i Alternativet, både i forhold til udarbejdelse af beslutningsprocesser og udvikling af IT-systemer.

I 2017 stillede jeg op til Regionsrådsvalget i Region Midtjylland og med 1752 stemmer blev jeg 1. suppleant. I henhold til regler om offentligt ombud, har jeg pligt til at træde ind i Regionsrådet, hvis Rasmus Foged enten kommer i Folketinget, bliver langvarigt syg (sker forhåbentlig ikke!) eller via sit job må rejse i periode. Hvis jeg i sådan en situation sidder i Hovedbestyrelsen, skal jeg ifølge Alternativets vedtægtsregler træde ud af Hovedbestyrelsen, og Vestjyllands hovedbestyrelses- suppleant eller en anden suppleant træder ind.

Min alder er 53 år og jeg arbejder som miljøingeniør på Grundfos. Jeg har 3 voksne sønner, og bor i bofællesskabet Toustrup Mark, i Silkeborg kommune. Jeg er forperson i foreningerne Landsforeningen for Økosamfund, og Foreningen Bofællesskab.dk.

Det er min intention, hvis jeg bliver valgt til Hovedbestyrelsen, at arbejde for organisatorisk stabilitet og trivsel - være med til at løfte organisationen - og via dialog med kredsbestyrelsen at være Midt- og Vestjyllands stemme.