Opstillingsgrundlag for Louisa Bisgaard som folketingskandidat

Teknikken driller selv om det er forsøgt at uploadede Louisas kandidatgrundlag vil detikke lykkes - håber den kommer her - jeg kan desværre ikke uploade Louisas opstillingsgrundlag hvorfor ved jeg ikke så noget ikke fancy copy paste se endvidere facebook

Folketingsaspirant Alternavet Vestjylland

Navn Louisa Bisgaard
Tillidsposter Suppleant Regionsrådet Midtjylland
Polisk Forum
Hovedbestyrelsen
Vestjyllands storkredsbestyrelse
Forperson for Alternavet Silkeborg

Mail : louisa.bisgaard@alternavet.dk

Opsllingsgrundlag
Udvikling

…fordi langsigtede planer og strategier har min store interesse. Videreføre tradionen og modeller fra andelsbevægelsen. Plante socialt iværksæeri, innovaon og nytænkning. Styrke samarbejde på tværs af erhvervsliv, instuoner, det offentlige og græsrodsorganisaoner. Bæredygghed

…da det er et område jeg jobmæssigt har mere end års erfaring med, og fordi det er et område, der har været den røde tråd igennem mit liv. forstået som bæredygghed, både miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. En menneskelig offentlig sektor

…fordi jeg ønsker at arbejde for
et mere helhedsorienteret offentligt system, der sæer borgeren i
centrum og giver de ansae mere frihed – det vil sige mindre New Public Management i den offentlige sektor og f.eks. flere alternave behandlinger som en del af sundhedsvæsenets lbud.
Økonomi

…fordi det er et område, der er afgørende for de nævnte - og alle andre – områder. Jeg følger løbende globale økonomiske trends bl.a. automasering, kunsg intelligens, crypto/local currencies og universal basic income.

Spørgsmål l kandidaterne

 1. Hvad er de tre viggste emner for dig? Svar
  Økonomi, Udvikling, Bæredygghed, En menneskelig offentlig sektor

 2. Hvilken form for opbakning forventer du fra dit bagland (f.eks. Alternavets medlemmer, kandidatudvalget osv.)?
  Svar
  Jeg forventer opbakning l organisering af valg-arrangementer, og l gode dialoger rundt omkring på net. (ikke l ophængning af plakater)

 3. Hvad er vigtig for at skabe en godt teamånd blandt kandidaterne og holde fokus på sagen?
  Svar Det er vigtig at kandidater/evt. kampagneledere mødes oe for at koordinere indsatsen.

  1. Hvor meget energi, ressourcer og d har du mulighed for/ønsker du at bidrage med?
   Svar Jeg vil bidrage med en medium indsats.
 4. Hvilke emner er væsentlige for at være folkengskandidat i dit lokalområde?
  Svar : Bæredygghed, udligning, erhverv, lægehjælp, minimumsnormeringer, havsgning/
  oversvømmelser, turisme, fiskeri