Opstillings og ordinært års-møde 2020

Invitation til Opstillings og Års-møde !

Det er igen blevet tid til at mødes i storkredsen.

Vi har for at få mest mulig ud af transport ressourcerne valgt at holde opstillingsmøde og årsmøde på samme dag.

Vi er blevet opfordret til at invitere Josephine Fock, hvilket vi synes er en rigtig god ide, så vi har sendt en invitation, som vi venter svar på.

Praktiske bemærkninger:

Der vil blive serveret kaffe, the og vand under møderne og frokost i mellem møderne.

Vedr. forslag forslag fra medlemmer: De fremsendes til storkreds.fyn@alternativet.dk gerne fire uger før så vi kan sende dem ud til medlemmerne to uger før mødet.

Vedr. opstillingsgrundlag: Det fremsendes til storkreds.fyn@alternativet.dk gerne fire uger før så vi kan sende dem ud til medlemmerne to uger før mødet.

Vedr. arrangement: Det vil glæde os hvis så mange som muligt vil tilmelde sig på storkredsens mail storkreds.fyn@alternativet.dk af hensyn til diverse indkøb og arrangementet afvikling, på forhånd mange tak.

Ydeligere spørgsmål gerne på storkreds.fyn@alternativet.dk eller på 20402010.

Vi glæder os meget til at mødes, og håber mange vil være interesserede i at stille op til de mange tillidshverv, lige som vi glæder os til at se nye som kendte stille op til kandidatvalget.

Sammen kan vi gøre vores Storkreds endnu større.

Kærlig hilsen StorkredsFyns bestyrelse.

Opstillingsmøde !

Sted : Oplyses ved mail udsendelsen to ugen før mødet.
Vi leder efter et godt sted i Odense og vil blive glade for hjælp.

Søndag d.29 marts 2020 kl.1100 – ca 1700.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Rapportering fra: POFO Susanne og Kaj, Dialogråd Bent Gregers Kidmose, og vores delegerede i Hovedbestyrelsen Christian Hansen.
   Og oplysning om Kandidatudvalg. 
4. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen og en suppleant. 
5. Valg af medlem til Dialogrådet.
6. Valg af to medlemmer til POFO og to prioriterede supplanter.
7. Valg af kandidater til folketinget max. 8. 
8. Valg af kandidater til regionen
9. Valg af kandidater til Europaparlamentet.

Frokost.

Årsmøde !

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kasserens beretning og godkendelse af regnskab og budget. 
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Kærlig hilsen StorkredsFyns bestyrelse.