Opstillings - og Årsmøde i Alternativet Fredericia – d. 16. Maj 2020 / Kl. 13:00 - 16:00

Dagsorden for Opstillings - og Årsmøde i Alternativet Fredericia – d. 16. Maj 2020 / Kl. 13:00 - 16:00

Program opstillingsmøde start 13.00:

 • Valg af opstillingsform - sideordnet eller listeopstilling & nomineret spidskandidat eller uden spidskandidat
 • Præsentation af kandidater
 • Valg af kandidater samt evt. spidskandidat

Pause

Årsmøde starter kl. 14.00

Dagsorden Årsmøde 2020 Alternativet Fredericia

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere – formalia.

 2. Forpersonens Beretning - Katia Pedersen

 3. Regnskab - Kim Arthur Nielsen

 4. Året, der gik i Alternativet Fredericia ved bestyrelsen

 5. Vedtægtsændring vedr. Fredericia.nu / Tillæg til Vedtægter - Erklæring om
  ejerforholdet og udgiftsafholdelse til kontordrift.

 6. Indkomne forslag / Forslag om vedtægtsændring - forskydning af valg af Forperson og til best.
  Forslaget går på at ændre i vedtægterne således at der respektivt vælges for 2 år ad gangen -
  forskudt. Forperson i lige år år, og Bestyrelse i ulige år.

 7. Valg af ny Forperson (Katia ønsker ikke genvalg).

 8. Valg til bestyrelsen – (Best. ønsker genvalg, og Katia ønsker at fortsætte som menigt medl.)

 9. Valg af a.) Revisor og b.) Kasserer (Kim ønsker ikke genvalg vedr. b.).

 10. Eventuelt (om evt. forstærket samarbejde omkring Lokalafdelingerne Middelfart og Fredericia.)