Opstillings/Årsmøde d. 24/10-2020

Kære medlemmer af Storkreds Østjylland

Så er det snart tid til, at vi skal mødes til det sammenlagte års- og opstillingsmøde for Storkreds Østjylland,
som denne gang kommer til at foregå digitalt over zoom.
Vedhæftet dette nyhedsbrev kan I finde kandidatgrundlag til især valg af folketingskandidater, men også
kandidatgrundlag til valg til storkredsbestyrelsen og POFO samt dagsordenen for selve mødet.
Vi har akut brug for nye kræfter til storkredsbestyrelsen, så har du den mindste lyst til at være med i
organisationsarbejdet, er du mere end velkommen til at opstille på selve mødet.
Vi glæder os til at se jer alle og nyde en kop virtuel kaffe i fællesskab.

Link til mødet: https://us02web.zoom.us/j/88504437531?pwd=Z1duaEpEaFFRa0NoNXRVOFgwOFdmZz09
Eller brug:
Meeting ID: 885 0443 7531
Kode: GroenOmst

De bedste hilsner
Bestyrelsen Storkreds Østjylland

Dagsorden:
kl. 14.00: Velkommen/ valg af dirigent og referent
Kl. 14.10: Bestyrelsens beretning + spørgsmål + godkendelse
kl. 14.40: Årsregnskab + spørgsmål + godkendelse
kl. 15.00: Valghandlinger:
Valg af revisor
Valg til bestyrelsen (4-7 personer kort tale + valg)
15.20: Pause
15.30: Opstillingsmøde
15.35: Valghandlinger:

Valg til POFO (OBS. gælder 18 måneder)
Valg til Dialogrådet (OBS. gælder 18 måneder)
15.50: Valg af folketingskandidater (OBS. gælder 18 måneder):
Kandidattaler (3 x 2 min)
Afstemning
16.05: Valg ang. spidskandidat
Afstemning
Evt. valghandling ang. spidskandidat:
Spidskandidattaler (2 x 2 min)
Afstemning
16.30: Tak for i dag.

Opstillingsgrundlag:

Folketing:

POFO:

Storkredsbestyrelse:

Regnskab for 2019

Indtægter:
Medlemskontingent…Kr.76.188
Partistøtte…Kr. 74.632,50
Lokale tilskud…Kr. 42.500
Donationer…Kr. 8.184,25
Husleje fra lokalf. Århus…Kr. 9.493,91
Overskudsdeling…Kr. 6.059,19
Diverse (flaskepant)…Kr. 1.461,21

Indtægter ialt…Kr. 218.519

Udgifter:
Bidrag lokalforeninger…Kr. 48.212,15
Husleje…Kr. 82.500
Nyanskaffelser…Kr. 11.428,83
Administration…Kr. 4.631,25
Gebyr bank+MobilePay…Kr. 3.980,61
Rejseudgifter…Kr. 1.097
Events og Pola…kr. 1.000
Bestyrelsesmøder…Kr. 396,16
Årsmøde…Kr. 0,00
Website…Kr. 350
Udgifter til regionen…Kr. 556,00
Udgifter til FT-valg…Kr. 62.625,63

Udgifter ialt…Kr. 216.777,63

Egenkapital:
Indestående bank primo…Kr. 102.224,10
Resultat af årets aktiviteter.Kr. 1.741,43
Bankkonto ultimo…Kr. 103.965,53

Hensat til lokalf. Samsø…Kr. 14.400
Egenkapital ultimo…Kr. 89.565,53