Opstilling til Folketing - dagsorden

Storkreds Fyn

Opstillingsmøde den 16. november 2016 kl. 19.00
Alternativet, Nørregade 71 2.th, Odense

Kære medlemmer,

Hermed fremsendes dagsorden for opstillingsmødet d.16/11. Kom og gør din indflydelse som medlem af Alternativet gældende, når vi vælger kandidater til forlketinget. Også valg af evt. spidskandidat vil blive afgjort på dette møde.

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Kandidatudvalget
  2. Gennemgang og godkendelse af Kandidatudvalgets indstilling til valgprocedure
  3. Præsentation af de anmeldte kandidaturer
    Afstemninger:
  4. Godkendelse af kandidater
  5. Valg af op til 8 kandidater
  6. Valg af en nomineret spidskandidat.

Valgprocedure:
Kandidatudvalget indstiller at,

der opstilles op til 8 kandidater til Folketinget i Storkreds Fyn.
Vedtægternes §16 stk.4. Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til antallet af opstillingskredse.

På opstillingsmødet den 16. november 2016 vælges der, derfor op til 8 folketingskandidater.

Godkendelse af kandidater
Vedtægternes §19 stk. 4.
Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.

Vedtægternes §19 stk.5.
Folketingskandidater skal vælges efter stk.4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter §19 stk.2.

Valg af op til 8 kandidater der opstiller i alle opstillingskredse.
Vedtægternes §19 stk. 2
Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan ethvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.

Valg af en nomineret spidskandidat der opstiller i alle opstillingskredse.
Vedtægterne §13 midlertidigt stk. 1a
Ved første Folketingsvalg efter folketingsvalget 2015, stiller Alternativet i hver storkreds med mindst en nomineret kandidat.

Vedtægternes §16 stk.5.
Efter indstilling fra kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet principper for opstilling af nominerede kandidater i Storkredsen.
Stk.6. Såfremt storkredsen anvender spidskandidatur, skal kandidater også opstille særskilt spidskandidat til Storkredsforeningens opstillingsmøde.

Spidskandidat: En spidskandidat er en kandidat, der får særlig præference/højere prioritet ift. organisationsstøtte. Personen behøver ikke være nomineret (dvs. stå øverst på stemmesedlen), men det høre ofte sammen. Støtten kan være i form af økonomi, støtte fra frivillige, forrang til at deltage i attraktive debatter.

Nomineret kandidat: At være nomineret kandidat betyder, at man står øverst på stemmesedlen i de opstillingskredse, hvor man er nomineret kandidat. At stå øverst på stemmesedlen har ingen formel betydning, når alle kandidater opstilles i alle opstillingskredse, men giver almindeligvis en gevinst ift. det antal stemmer man får – fordi det sender et signal til vælgerne om, at det er partiets foretrukne kandidat.

Sideordnet opstilling:
Ifølge landsvedtægterne opstiller Alternativet sideordnet til alle valg. Sideordnet opstilling betyder, at hver enkelt af de kandidater, der stiller op for Alternativet, får adgang til partistemmer på lige vilkår.

Opstillingskredse i Storkreds Fyn:
Odense Østkredsen del af Odense Kommune
Odense Vestkredsen del af Odense Kommune
Odense Sydkredsen del af Odense Kommune
Assenskredsen Assens Kommune
Middelfartkredsen Middelfart og Nordfyns Kommuner
Nyborgkredsen Nyborg og Kerteminde Kommune
Svendborgkredsen Svendborg og Langeland Kommune
Faaborgkredsen Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner

Du kan finde oplysninger på de opstillede aspiranter på følgende link:
https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/2/23e60e5c6957bfd080632013c2b64ea4e5183ab8.pdf

eller på www.dialog.alternativet.dk under Storkreds Fyn.

Vi glæder os til at se jer
mange hilsener
Kandidatudvalget i Storkreds Fyn