Opstilling af folketingskandidater og nedsættelse af FT-udvalget

1 Opstilling af folketingskandidater i Københavns storkreds

2 Nedsættelse af FT-udvalget

Opstilling af folketingskandidater i Københavns storkreds

GÅR DU MED EN ALTERNATIV FOLKETINGSKANDIDAT I MAVEN?

Det næste valg til Folketinget kan komme før end vi aner.
Alternativet i Københavns Storkreds skal opstille et stærkt kandidathold, der på bedst mulige og mangfoldige måde kan repræsentere partiet i den (lands-)politiske debat.
Hvis du ønsker at undersøge nærmere om det er NU, du skal springe ud som folketingskandidat-aspirant – eller hvis du allerede har bestemt dig til at søge opstilling – så skal du notere dig datoen

Søndag den 18. marts 2018 hvor vi har opstillingsmøde for hele storkredsen

Udover kandidater til folketinget, skal vi samme dag vælge medlemmer til Konfliktmælingsrådet og
Evalueringsrådet.

Så har du lyst til at lægge kræfter i en af rådene skal du overveje at melde sig som kandidat.

Det er i skrivende stund uklart om det besluttes at valg af kandidat til Europa Parlamentet skal udskydes til juni 2018. Det kommer der klarhed på i januar 2018.

I følge vedtægterne skal kandidatudvalget have repræsentanter fra storkredsforeningens bestyrelse og storkredsens kommuner.
Da kommuneforeningerne alle skal vælge ny bestyrelse i januar 2018, er der ingen ide i at nedsætte et kandidat udvalg før det sker. Storkredsbestyrelsen har møde 2. januar, hvor vores tre repræsentanter af kandidatudvalget kommer på plads.
Altså, i begyndelsen af det nye år vil I alle få mere information om sammensætningen af kandidatudvalget, om opstillingsskema, om tidsfrister, location og det videre forløb.
Indtil da, kan du tænke på om du selv vil opstille, om der er nogen du skal prikke til for at opstille, så vi ender med et mangfoldigt felt i alle farver, køn og alder.

Nedsættelse af FT-udvalget

Kære medlem af Alternativet

Storkreds København har brug for at gentænke og udarbejde nye procedurer til FT-udvalget.
For at kunne udvikle en begavet procedure er det essentielt, at overveje hvilke forventninger vi har til vores kandidaters forudsætninger, menneskelige kvaliteter og personlige forhold til alternativets DNA. For derefter med udgangspunkt i disse forventninger, at opstille en gennemarbejdet procedure for en kvalificeret screening af vores kadidater inden de opstilles til valg som FT-kandidater.

For at dette arbejde lykkes på den mest kompetente og medlemsinddragende måde, har storkredsens bestyrelse besluttet at nedsætter et eksternt udvalg på fem personer af kvalificerede medlemmer af alternativet.

Hvis du som medlem ønsker at være en del af arbejdsgruppen skal du ringe eller skrive til storkreds København: storkreds.kbh@alternativet.dk inden den 5. januar. Bestyrelsen vil derefter efter bedste evne vælge et kvalificeret hold til at varetage denne opgave.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle fra
Storkreds Københavns bestyrelse