Opstilling af 2 kandidater mere + Spidskandidater

Kære medlemmer,

Vi har for nyligt afholdt ekstraordinær generalforsamling, og der kom vi desværre til at beslutte noget som er i strid med vores vedtægter, nemlig det at vælge med et digitalt valg.
Jeg vil som forperson gerne beklage dette, og vi har arbejdet for at finde en tilfredsstillende løsning.

Derudover var der et ønske om at jeg gjorde det meget tydeligt når vi udsender nyhedsbreve hvori der er information om nye kandidateraspiranter, hvor vores medlemmer har 3 dage til at gøre indsigelse.
Så derfor : “I dette nyhedsbrev er der skriv fra 2 kandidataspiranter !”

Opstillling af spidskandidater
Det er bestyrelsens mening at medlemmernes interesse vil være bedst varetaget ved at der findes en løsning her og nu, da vi ellers kan få svært ved at nå at indsende vores partiliste rettidigt og ergo risikerer at ikke kunne stille op til kommunalvalg.
Bestyrelsen har fået indsigt i Alternativets mulighed for at opstille både 1 kvinde og 1 mand som 2 spidskandidater, og har valgt at gå videre med dette.
Det har vi valgt at gøre da de 2 mulige spidskandidater vil supplere hinanden godt og repræsentere et bredere politisk fagområde, end hvis vi kun havde 1 spidskandidat.

Valg af hvem af de 2 spidskandidater der skal stå øverst på listen
På vores ekstraordinære årsmøde d. 22/08 blev det bla. vedtaget at den endelige afgørelse af hvem der skal være spidskandidat, skal være ved digitalt valg.
Bestyrelsen har i mellemtiden erfaret at vi ikke må afholde digitalt valg, dette skal være skriftligt, se vores vedtægter.
Derfor indkalder vi til åbent bestyrelsesmøde d. 18/9 kl. 18.30 i Frivillighuset, Rustenborgvej 2a.
På dette møde vil alle medlemmer af lokalforeningen, som altid, have stemmeret og vi vil foretage et skriftligt valg om hvilken af de 2 spidskandidater der skal stå øverst på partilisten.
I kan læse et skriv fra begge spidskandidater her :
Ditte Greisen
Hans Nielsen

Nye kandidater
Udover dette så vil jeg orientere om at der er 2 kandidater yderligere der ønsker at opstille, så vi ialt bliver 7 kandidater.
For at følge den på årsmødet aftalte procedure fremsendes hermed et kort skriv fra begge, I har som medlemmer 3 dage til at gøre indsigelse, skulle I have behov for dette.
Louise Nørlund
Mette Stahnke

Med Venlig Hilsen
Jarl Lundin Overbeck
Forperson Alternativet i Lyngby Taarbæk
jarl.lundin@gmail.com