Opstillede til bestyrelse og byråd. Vedtægtsændringer. Godt nytår!

Kære medlemmer.

Så er 2016 ved at være ved vejs ende!
Det har på mange måder været et spændende år, set lokalt for Alternativet Silkeborg. Vi har haft spændende arrangementer i løbet af året, og vi sluttede af med at få besøg af Uffe Elbæk og Rene Gade.

Bestyrelsen har arbejdet med flere interessante emner/problematikker, og har fortsat arbejdet med at bygge lokalforeningen op.
Der er i løbet af året blevet dannet en gruppe ”Å i Silkeborg byråd” som er begyndt det grundlæggende arbejde med at skabe Å politik for Silkeborg kommune, og ideer til valgkamp osv. Det er en gruppe, som alle med interesse er velkommen til at være en del af. Gruppen kan følges på Facebook.
Så har vi fået Alternativet Ungdom Silkeborg på banen, og det er vi rigtige glade for :slight_smile: det bliver spændende at følge deres arbejde i fremtiden.
Og så nærmer vi os 200 medlemmer i Alternativet Silkeborg :slight_smile:

2017 bliver et rigtigt spændende år. Vi starter i januar med valg af ny bestyrelse og kandidater til byrådsvalget på årsmødet. Louisa, Michael, Dorthe, Max og Simon genopstiller ikke til bestyrelsesvalget igen. Tusind tak for jeres indsats i 2016.
En speciel tak skal gå til Louisa, som har været helt unik i sit arbejde for at bygge Alternativet Silkeborg op, og for at bygge videre på det i 2016. Du har været en inspiration for os alle sammen.

Dagsordnen for årsmødet er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab/budget
 5. Nye vedtægter i overenstemmelse med landsvedtægterne
 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  PAUSE
 7. Valg og præsentation af kandidater til bestyrelse + suppleanter
 8. Valg og præsentation af kandidater til kommunalvalget 2017
 9. Valg af ekstern revisor
 10. Evt.

Mødet starter i Medborgerhuset kl. 17.30 og slutter kl. 21.30
Vigtigt: I skal melde jer til årsmødet inden den 2. januar, hvis I vil have en sandwich i pausen. Det gøres ved at sende en mail til preben@utiledulci.dk Ellers bliver der serveret the og kaffe og lidt guf i løbet af aftenen.
Følgende er præsentationer af kandidater til bestyrelse og byråd til kommunevalg 2017, samt vedtægter og vedtægtsændringsforslag.

Godt nytår til jer alle sammen, og pas godt på hinanden!
Vi glæder os til at se jer i 2017

mvh. Lokalbestyrelsen Alternativet Silkeborg.

Vedtægter
Forslag til nye vedtægter Alternativet Silkeborg jan 2017.docx (25.6 KB)
Ændringsforslag til vedtægter 6A.pdf (104.3 KB)

Opstillede til bestyrelse
Claus Løwe opstilling bestyrelse.pdf (16.8 KB)
Slettet pga GDPR henvendelse
Preben Lund Foged Rasmussen opstilling bestyrelse.pdf (134.6 KB)
Tatjana Stenvad opstilling bestyrelse.pdf (19.8 KB)
Thomas Tolborg opstilling til bestyrelsen.pdf (170.6 KB)
Tine Sax opstilling bestyrelse.pdf (83.0 KB)
Suppleant
Steffan opstilling bestyrelse - som suppleant.pdf (170.7 KB)

Opstillede til byråd
Carsten Ørum Skytt opstilling byråd.pdf (216.9 KB)
Claus Løwe opstilling byråd.pdf (121.3 KB)
Preben Lund Foged Rasmussen opstilling byråd.pdf (232.3 KB)