Opstart af kommunalpolitisk arbejde

Kære alle medlemmer.

I dette nyhedsbrev, (der er tænkt som det første af mange) vil jeg fortælle lidt om opstarten på det politiske arbejde, og hvad vi aktuelt arbejder med.
I forlængelse af dette nyhedsbrev vil jeg gerne indbyde jer til møde

Søndag d.25. feb kl 19 på Færgegården, Færgevej 13, 5700.

Her kan vi sammen undersøge de muligheder og visioner, vi kan have i byrådsarbejdet.

Men først vil jeg sige tusind tak for opbakningen og støtten til valget. Vi kom ind, og sidder de næste 4 år i Svendborg kommunalbestyrelse. Det kan vi godt være stolte af. :blush:
Allerede tidligt på valgaftenen, stod det klart at vi fik én enkelt plads i kommunalbestyrelsen. Og endvidere, at Socialdemokratiet ville få et valg bedre end nogen kunne have forudset. Derfor var vores forhandlingsposition noget anderledes end forventet. Men vi forsøgte sammen med SF og Enhedslisten at skabe et rød/grønt flertal og tilbød os som en del af en konstituering i bytte for en formandspost i Natur og Miljø. Men det gik som bekendt ikke, og Socialdemokratiet indgik en aftale med Venstre, Konservative og SF. I stedet kom vi dagen efter med i konstitueringen i bytte for en næstformandspost i Børn og Unge samt en post i Beskæftigelse og Integration. Og formandsposten i Natur og Miljø gik til SF, hvilket vi ikke kan være utilfredse med.
Og nu er der gået to måneder siden det konstituerende møde. Hvilket vil sige at vi har deltaget i møder i begge udvalg samt et enkelt byrådsmøde. Og jeg synes at der er blevet taget godt imod os. Vi er blevet mødt med respekt fra de andre partier, såvel som af forvaltningen. Og det mener jeg må være positivt i forhold til at opnå politiske resultater.
Og resultater er det som vi går efter. Også selvom vi ligger fra start med som kommune at skulle igennem en voldsom besparelse. Og den bliver på 50 millioner eller 100 millioner ved vi ikke endnu, men stor bliver den. Og det arbejde har vi tænkt os at deltage i. Melder vi os ud lader vi andre bestemme besparelserne for os. Og det vil vi ikke være med til. Vi vil gøre hvad vi kan for at besparelser rammer så få hænder som muligt, og i stedet rammer mursten i den udstrækning det er muligt
Men besparelser skal ikke være det eneste som vi deltager i. På det første byrådsmøde var vi medfremsættere af et forslag om at lade borgere i Svendborg fremsætte forslag i byrådssalen. Et forslag som vandt ørelyd hos de fleste andre partier end de to ”gamle”, nemlig S (-Pia Dam) og V som desværre udgør deres eget flertal. Men afgørelsen var tæt, og mon ikke vi hiver den frem igen en dag. (12 for, 15 imod, 2 undlod at stemme)
Og på det næstkommende byrådsmøde fremsætter vi forslag om at kommunen aktivt skal søge at indfase mere økologi i de kommunale køkkener. Et forslag som både er at finde i vores valgforbund og i vores eget program, og et punkt som vi håber at de andre partier (og i særdeleshed de to ”gamle”) kan se lige så meget fornuft i som vi kan.
Så det er altså status pt. Jeg glæder mig til at kunne dele flere informationer med jer fremadrettet, og glæder mig til at indgå i det arbejde som jeg ved at bestyrelsen gør for at kvalificerer det politiske arbejde yderligere.
Og så glæder jeg mig også over at det politiske ben nu er kommet i gang. Så kan vi igen begynde at fokusere på hvordan vi får det aktivistiske i gang ligeså.
Jeg håber vi ses på søndag - vi har brug for alle gode kræfter.

Mvh
Karl Magnus