Opsøgende kunst og kultur - Refusionsordning for bred vifte af forestillinger

Forslagets tekst

Alternativet foreslår at gøre den gældende refusionsordning bredere og give kommunerne mulighed for at søge om refusion til andre typer forestillinger og performances end blot scenekunst. Det skal være muligt at refusionsgodkende børnemusik, koncerter, designerworkshops, male- og tegne-events mv. Alternativet foreslår derudover, at inkludere selvejende uddannelsesinstitutioner som friskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser mv. i den udvidede refusionsordning, således, at kommunerne også kan tilbyde disse institutioner kunstneriske og kulturelle tilbud.

Formålet med udvidelsen er at tilskynde kommunerne til at købe professionelt produceret kunst og kultur og udbyde det til skoler, daginstitutioner, fritidsordninger osv. Alternativet ønsker, at børn, unge og voksne i langt højere grad bliver præsenteret for professionelt produceret kunst og kultur, og vi ønsker at styrke kommunernes incitament til at tilbyde sine borgere kulturelle oplevelser.

Fakta- / spørgeboks
Hvad er refusionsordningen for opsøgende teater?
I dag kan kommuner få dækket 50% af deres udgifter til køb af refusionsgodkendte professionelle scenekunstforestillinger. Ordningen gælder kun for børne- og opsøgende teater, og det er Refusionsudvalget der beslutter om en forestilling kan godkendes.
Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af høj kvalitet. Det samme gør sig gældende for voksenopsøgende teater.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er som sådan ikke nogle ulemper ved forslaget, men forhåbentlig er forslaget med til at øge brugen af refusionsordningen, hvilket betyder, at der selvfølgelig skal følge en øget bevilling med.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning fra 50 medlemmer. Forslaget er åbent for debat.

Supergodt forslag.
Det ville dog være godt også at nævne cirkus. I cirkus-branchen lider vi virkelig under at vores forestillinger ikke kan refusionsgodkendes, mens de af vores kolleger der laver børneteater godt kan… Og meget af nutidens cirkus/gøgl har faktisk mindst lige så meget at sige til børn og unge på indholdssiden som fx børneteater.

1 Like

Jeg mener at foreninger også skulle kunne søge refusion. Det vil forenkle samarbejdet med andre lokale aktører og det ville betyde at det private frivillige initiativ ville blive styrket. Foreninger har brug for at der er så lidt administration som muligt, da arbejdet er i folks fritid og det ildsjæle brænder for er det kunstneriske. Så ved at foreninger ikke behøver gå over kommunen for at søge om forestillinger, men kan søge direkte selv, vil administrationen forenkles.

1 Like

Jeg er enig - også i at foreninger med relevant fokus også bør kunne søge refusion. Det er imidlertid virkelig vigtigt at støtten reelt forøges og at ordningen ikke bare udvides til alle kunstområder uden tilsvarende tilskudsforøgelse. For så ville det bare sætte en virkelig god ordningen for scenekunsten under pres. Men kunne tilskudsforøgelsen sikres, ville det være en stor gevinst for kulturens udbredelse til børn og unge og den opsøgende kultur i det hele taget. For ordningen har været en stor succes på scenekunstområdet og har været medvirkende til at vi reelt har noget af den højeste kvalitet i verden på børneteaterområdet.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.