Opsøgende kunst og kultur - En udvidet og opdateret huskunstnerordning

Forslagets tekst

Alternativet vil udvide huskunstnerordningen, så den ikke kun er målrettet gruppen af 0-19-årige, men at den kommer alle i samfundet til gode. Vi mener, at også private og offentlige virksomheder, kan have gavn af huskunstnerforløb, hvor mødet ikke så meget handler om, at huskunstneren lærer fra sig, men hvor huskunstneren ansporer til kreativitet, leg og glæde.

Alternativet foreslår, at den samlede pulje til uddeling af via huskunstnerordningen øges fra 11 mio. kroner i dag til fremadrettet at udgøre en pulje på 50 mio. kroner. Derudover skal gruppen af mulige ansøgere udvides med:
• Private og offentlige virksomheder
• Alle offentlige institutioner
Egenbetaling for private og offentlige virksomheder udgør 50%, mens egenbetalingen for offentlige institutioner fortsat er 25%.
Med en udvidet og opdateret huskunstnerordning, vil markedet for professionelt produceret kunst og kultur øges både til gavn for brugere og producenter.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning fra 50 medlemmer. Forslaget er åbent for debat.

Jeg tænker at det ville være fint hvis foreninger blev sidestillet med kommunerne i forhold til at kunne søge refusion. Det vil forenkle samarbejdet med andre lokale aktører og det ville betyde at det private frivillige initiativ ville blive styrket

Et godt forslag

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.