Oprettelse af en alternativ landsdækkende frikommune

Tanken er at lave en ægte frikommune. En kommune som dækker hele landet, og hvor borgere kan melde sig ud af sin egen kommune og ind i denne, som primært vil betjene folk digitalt.

Det er inspireret af tankerne om, at private virksomheder som ikke længere rammer markedet bliver ofre for “innovativ destruktion”, idet andre virksomheder udkonkurrerer dem, hvis de ikke længere har tidssvarende produkter/profil.

Jeg mener, kommunerne bør udsættes for den samme konkurrence, hvor borgerne vil skifte til den kommune som leverer den bedste service, billigst og forhåbentlig også med de bedst trivende medarbejdere, og med den mest miljøvendige profil. Således at der er bæredygtigthed i de tre bundlinjer: Klima/natur/miljø, social og økonomi.

Jeg arbejder med innovation i kommunerne som underviser og selvstændig, men min erfaring siger mig at meget få kommunerne nogensinde kommer til at levere ægte innovation på sig selv. Det har for meget karakter af, at de saver den gren af de sidder på, hvilket skræmmer mange på deres levebrød.

Det er meget få opgaver som kommunern SKAL gennemføre med fysisk møde - selvom værdien af det ikke skal undervurderes. fx. pasudstedelse, jobmøder og psykologsamtaler. Meget kan klares via videokonference. Men jeg tænker heller ikke kommunen skal have have skoler, børnehaver, da friskoler og børnehaver, kan gøre det bedre. Ej heller varetage særlig mange ældre/omsorgsopgaver, da det ligesåvel kan privatiseres.

Tror en af farerne vil blive, at det bliver et rent privatiseringsprojekt, så det vil være væsentligt med fokus på de tre bundlinjer, når der skal sættes mål for kommunens arbejde.

Det er naturligvis meget, der ikke er gennemtænkt endnu. Derfor denne “bobler” her :smile:

Glæder mig til feedback på dette !

BH Jan Nepper Bjerre