Oplæg til best. møde 20.03 2017

Debatmøde 6. april om Miljø, affald og genbrug
Ramme for debatten
Formålet med debatten er at drøfte og komme med forslag til, hvad man kan gøre i Kalundborg kommune på to niveauer:
• Politisk, dvs. forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen
• Aktivistisk, dvs. forslag til iværksættelse af aktioner, man kan gøre som borger i kommunen

Organisering af debatten
Der indledes med 2-3 korte oplæg af max 5-10 minutter hver, hvorefter man går ud i 2-3 grupper (alt efter, hvor mange, der møder op), som skal diskutere.
Oplæg kunne være
• Præsentation af partnerskab for offentlige grønne indkøb som oplæg til en gruppe, der skal drøfte forslag på politisk niveau
Forslag: Sven-Åge
• Præsentation af, hvad bæredygtighedsgruppen på Kalundborg Gymnasium allerede har gjort og kunne tænke sig at gære som oplæg til en gruppe, der skal drøfte borgeraktioner
Forslag: Simone, Marius m.fl.
• Præsentation af Kalundborg kommunes nuværende strategi for genbrug af affald som oplæg til gruppe, der skal drøfte Kalundborg kommunes nuværende politik for indsamling, genbrug og bortskaffelse af affald
Forslag: en fra kommunens forvaltning ??

For hver diskussionsgruppe skal der være en mødeleder/facilitator

Tidsramme
Skal aftales

Sted
Gorilla bar?