Oplæg til best. møde 20.03 2017


(Sven-Åge Westphalen) #1

Debatmøde 6. april om Miljø, affald og genbrug
Ramme for debatten
Formålet med debatten er at drøfte og komme med forslag til, hvad man kan gøre i Kalundborg kommune på to niveauer:
• Politisk, dvs. forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen
• Aktivistisk, dvs. forslag til iværksættelse af aktioner, man kan gøre som borger i kommunen

Organisering af debatten
Der indledes med 2-3 korte oplæg af max 5-10 minutter hver, hvorefter man går ud i 2-3 grupper (alt efter, hvor mange, der møder op), som skal diskutere.
Oplæg kunne være
• Præsentation af partnerskab for offentlige grønne indkøb som oplæg til en gruppe, der skal drøfte forslag på politisk niveau
Forslag: Sven-Åge
• Præsentation af, hvad bæredygtighedsgruppen på Kalundborg Gymnasium allerede har gjort og kunne tænke sig at gære som oplæg til en gruppe, der skal drøfte borgeraktioner
Forslag: Simone, Marius m.fl.
• Præsentation af Kalundborg kommunes nuværende strategi for genbrug af affald som oplæg til gruppe, der skal drøfte Kalundborg kommunes nuværende politik for indsamling, genbrug og bortskaffelse af affald
Forslag: en fra kommunens forvaltning ??

For hver diskussionsgruppe skal der være en mødeleder/facilitator

Tidsramme
Skal aftales

Sted
Gorilla bar?