Oplæg fra Christina Olumeko og Peter Kjær Hansen samt Årsmøde i Midt- og Vestsjælland

store Å

Kære medlemmer,

Det er nu blevet tid til at holde årsmøde i Alternativet Midt- og Vestsjælland. Derfor indkalder vi til årsmøde onsdag den 27. april 2022.

Før årsmødet vil der være mulighed for at møde to af Alternativets største ildsjæle Christina Olumeko der er valgt for Å i København og vil fortælle om sin vej fra klimaktivist til politiker og Peter Kjær Hansen fra Køge der vil fortælle om sin vej fra elbils-entusiast til transportordfører og dele ud af sine ideer til initiativer i Midt- og Vestsjælland.


Mødet afholdes i Byens Hus i Roskilde og starter kl. 17.30.

Selve årsmødet begynder kl. 20.00 og er færdigt kl. 21.00. Foreningen giver sandwich, salat og brød fra restaurant Grundskyld og derfor skal du melde dig til her på begivenheden senest d. 20. april hvis du ønsker at spise med.

Du kan også deltage i mødet digitalt via dette link: meet.google.com/woj-ozsz-zxi

Program:

17.30 - 18.30 Christina Olumeko har ordet under overskriften Fra klima-aktivisme til politik

18.30 - 19.00 Aftensmad

19.00 - 19.45 Peter Kjær Hansen har ordet under overskriften Fra elbils-nørd til ordfører og Å aktivist

19.45 - 20.00 Kort pause

20.00 - 21.00 Ordinært årsmøde

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af de reviderede vedtægter
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Årsmødet er stedet hvor du som medlem har indflydelse på lokalforeningen, f.eks. ved at være med til at vælge hvem der skal sidde i vores bestyrelse.

Vil du være med i bestyrelsen?
Du kan som medlem også selv stille op til bestyrelsen. Tre ud af bestyrelsens nuværende fire medlemmer genopstiller med flere kræfter er altid velkomne :smiling_face_with_three_hearts: Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne bestå af 3, 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen mødes ca. en gang hver anden måned. Som medlem af bestyrelsen er du med til at sørge for at medlemmerne betjenes, yde opbakning til lokale aktiviteter og skabe nye initiativer. For at kunne vælges, skal du have været betalende medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved årsmødets afholdelse.

Forslag fra medlemmer
Som medlem kan du indsende forslag til vedtægtsændringer. Forslag sendes til midtogvestsjaelland@alternativet.dk senest d. 30.03.22

Vi håber at mange vil komme og blive inspireret af Christina og Peter og være med til at bakke op om det fortsatte arbejde i Alternativet Midt- og Vestsjælland.

PS: Hvis nogen vil påtage sig opgaven som referent på årsmødet så skriv eller ring til mig på 22323539. Cecilie

Vedhæftede dokumenter

VEDTÆGTER
Revideret regnskab Revision - underskrift - Danny Pedersen (1).pdf (146.4 KB)

Referat fra seneste møde i bestyrelsen

Kalender - kommende arrangementer i Midt- og Vestsjælland

image Søndag den 27.03.22 Storkreds Sjælland Årsmøde og opstillingsmøde til folketinget kl. 10-15

Alle henvendelser, kommentarer, ideer er velkomne
Grønne forårshilsner fra bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestsjælland

Forperson: Cecilie Mejlstrup tlf. 22 32 35 39
Kasserer: Marianne Hammelboe tlf. 23 29 32 08
Medlem: Line Bjerrum tlf. 60 83 32 26
Medlem: Anne-Charlotte Harhoff tlf. 21 76 72 19

1 Synes om