Ophæv spærregrænsen

Kunne det ikke være en ide at ophæve spærregrænsen?

Får man minimum 1/175 af stemmerne, så bliver man repræsenteret med mindst et mandat?

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig din holdning.

Jeg vil dog gå så vidt, at alle kandidater, om så de er opstillet på partiliste eller ej, de skal alle have mellem 150 og 200 stillere, således at alle opstillede kandidater går til valget ligeværdigt.

Det allerbedste ville være, at der slet ikke kunne afgives stemmer på en partiliste, men udelukkende på de enkelte kandidater (personlige stemmer) og at stemmer ikke kan overføres til andre kandidater.

Så ved jeg godt, at partitro folk vil sige, at så bliver de som parti ikke repræsenteret ligeværdigt. Det er blot ikke rigtigt, for det gælder kun i enkeltmandskredsvalg og et sådans valg til folketinget har vi ikke.

Går man ned i resultatet ved et folketingsvalg, vil de personlige stemmer falde på så godt som de kandidater der i forvejen får mandaterne, ud fra partivalgsystemet.

Uden partistemmer vil partierne stadigvæk være ligeværdigt repræsenteret, problemet for partierne er blot, at med et sådan folketingsvalg, vil en kandidat uden for partierne kunne ende med at blive den berømte “tunge på vægtskålen” i folketinget.

Det er på tide vi får ændret valgloven, således at vi får et ligeværdigt folketingsvalg, hvad det netop langt fra er i dag.

Et af de første skridt kunne netop være, at spærregrænsen fjernes.

Hej Lars

Der er flere problemer med det system du skitserer.

For det første vil et system uden partistemmer kræve een landsdækkende opstillingskreds, for at sikre at en person med opbakning fra 1/175 af stemmerne bliver valgt. Derved går ideen om den lokale repræsentation går tabt.

For det andet vil et system uden listestemmer gøre taktisk stemmeafgivning til en integreret del af valgkampen - ellers går proportionaliteten for det enkelte tabt. Som eksempel: Hvis der stiller 9 mennesker op fra Alternativet, og vi har opbakning fra ca 9/175 af vælgerne, skal vi - og vælgerne - forsøge at få lige mange vælgere til at stemme på hver af dem. Værre endnu, vi skal afveje, om vi vil stille 11 mennesker op, med risiko for at halvdelen af dem ikke får stemmer nok.

Jeg er selv tiltrukket af det partiløse valg - men det skal så netop være partiløst. Og det bør som jeg ser det kombineres med ca de nuværende storkredse (minus Bornhom) med 10-20 mandater hver, samt STV.

1 Synes om

Nix. …det vil føre til mere anarki end vi kender til i dag.

1 Synes om

Jeg er tilhænger af at folk kan oprette partier, men en situation som i Holland hvor der er 28 partier vil ikke gavne noget.
Og at få endnu flere partier i folketinget vil heller ikke være en god ting. Allerede i dag har de to blokke jo svært ved at få tingene til at virke.

At have en håndfuld løsgængere, som ikke har tiden til at sætte sig ordenligt ind i alle sager, er ikke gavnligt for demokratiet.

At opfordre folk til at stemme personligt og at MFer i langt højere grad skal huske grundlovens §56 og stemme efter overbevisning er vejen frem.

Nemlig. De enkelte partier bør i stigende grad fristille deres FT medlemmer ved afstemninger.

1 Synes om

Er helt enig med det at fristilling af medlemmer burde være mere udbredt.
Det er bare meget svært at gennemføre da partierne er private organisationer, og tror personligt ikke at der er en stor folkelig vilje til at få et krav om bredere fristilling indenfor de andre partier.
Der kunne i stedet for arbejdes for et system hvor folk kan give prioritets stemmer på kandidater, så hvis deres oprindelige valg ikke kommer ind så går de videre til næste kandidat. Det ville stoppe det stemmespild som normalt sker. Med sådan et system tror jeg man kunne reelt fjerne spærregrænsen.
Den er blevet lidt problematisk i at der er ingen der kan reelt komme ind i det politiske system uden at bøje sig til et parti.

Det vil ændre sig.
Det franske præsidentvalg er ikke et valg på et parti, men en bevægelse.
DIEM25 ligeledes. Det vil vi komme til at se mere af.