Opgør med New Public Management

Jeg er ny her, og nyt medlem af alternativet, så jeg ved ikke, om det allerede er noget, der arbejdes aktivt med rundt omkring, men hvis ikke, er det måske på tide, at vi arbejder aktivt og konstruktivt på et seriøst forslag til et alternativ til NPM.

Som jeg ser det, er det noget af det, der er allermest skadeligt for vores offentlige sektor, eller rettere sagt: skadeligt for de mennesker, der er i berøring med den offentlige sektor, både ansatte og patienter/klienter/elever osv. Særligt meget sårbare mennesker, som kommer i berøring med “systemet” bliver skadet mere end de allerede er, her tænker jeg især på psykisk syge.

Men der bliver ikke en nem opgave, for der er mange, der har en “god” grund til ikke at ønske det anderledes:
Dels er der dem, som måske nok kan se, at metoden forlængst har spillet fallit, men som måske har været med til at implementere det, og så er der jo en stolthed, der skal sluges, og fejl, der skal indrømmes, fejl, der har skadet mange, mange mennesker, ligefrem været årsag til dødsfald.
Og så er der dem, som ikke ønsker, at det offentlige skal fungere, ganske enkelt fordi, de ønsker det hele skal privatiseres.

http://www.dr.dk/nyheder/viden/psykiatrisk-behandling-boer-gentaenkes

Jeg er (også) ny her… og jeg ved ikke hvem du er… eller hvordan dette forum fungerer… Men: jeg er grundlæggende enig: NPM har været en katastrofe så det må vi se at få gjort op med… Next step?

Ja, hvad er næste trin? Jeg håbede lidt, der var nogle af de lidt mere garvede, der kunne fortælle, om der allerede er gang i nogle tiltag på dette område … Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken :blush: Men det kan være det er bedre, at bruge facebook til dette?

Emnet har været fremme i Den offentlige sektors effektivitet og kvalitet: Den offentlige sektors effektivitet og kvalitet - og klare konklusioner har det nok desværre ikke ført til - endnu :unamused:.

Jeg kunne ikke være mere enig!

https://www.linkedin.com/pulse/effektivitet-skaber-problemer-gitte-rasmussen

Jeg vil mene, at vi som det næste skal have organiseret en POLA. Det vil jeg gerne være med til, men er tidsmæssigt presset indtil juli.

Ja, NPM er noget skidt. Rent ledelsesmæssigt er det også ineffektivt og kortsigtet, noget man burde have erkendt for lang tid siden.
NPM giver dårlige resultater, både socialt og økonomisk - mine næste kommentarer handler kun om effektivitet - for hvis man et kort øjeblik kun fokuserer på det, ja så er NPM forældet for lang tid siden…
Den prøjsiske hær havde noget tilsvarende med topstyring og opfølgning på detailmål, men gik bort fra det for 200 år siden efter et stort og pinligt nederlag til en anden ledelsesstil. De gik over til selvstyrende enheder, der alle kunne forstå hvad jobbet gik ud på, og selv lavede planer og indsatser.

Desværre ser det ud til at NPM er en svær ting at ændre - og en hjørnesten i den systemkrise som Alternativet bearbejder.

Jeg er enig i, at vi bør have formuleret et alternativ, hvor tillid, arbejdsglæde og succes hænger sammen med alle tre bundlier.

1 Like