Opfølgning og referat fra Årsmøde Fyn

Kære medlemmer på Fyn,

Denne mail indeholder opfølgning og referat fra årsmødet i Storkreds Fyn. Referat findes nederst i mailen.

Storkreds Fyns bestyrelse, både med nyvalgte og afgående medlemmer, vil gerne takke alle deltagere på Årsmødet d.17/9 for en dejlig dag på Kammerateriet i Svendborg d.17/9, hvor vi som bekendt afholdt storkredsens ordinære årsmøde. Dagen blev afsluttet med hyggelig fællesspisning og fest med livemusk - og alle deltagere fik lejlighed til at mingle, lære nye mennesker at kende og snakke med dem man ikke møder så ofte og så videre - og de friske fik sig en svingom til tonerne af brazilliansk jazz - alt i alt en rigtig hyggelig dag - og vi glæder os til at gentage det til næste år.

Vi fik valgt vedtægts-tilføjelser og -ændringer, som hovedsalig var bestod af implementering af beslutninger fra det nationale årsmøde i Odense i Maj. Vedtægtsforslag har det med ofte at ende i lange diskussioner og valgprocesser, men denne gang var vi forberedt til tænderne, og det lykkedes det os, at få denne lidt halvkedelige del (synes mange i hvert fald) overstået på en halv time - og så var der bedre tid til sjovere diskussioner.

Vi også fik valgt nye repræsentanter til en række instanser:

Storkredsbestyrelsen (regional instans)
Politisk Forum (national instans)
Ombudsråd (ny national instans)
Konfliktmæglingsråd (ny national instans)

  • Se navnene på de valgte i referatet nedenfor.

Storkredsbestyrelsen vil gerne give et tak med på vejen til jer som ikke valgte at genopstille til hhv. bestyrelse og politisk forum. Nogle af jer fortsætter med andre aktiviteter i partiet som f.eks. lokalforeninger kommunalvalg, og vi vil blot ønske jer al held og lykke med dette.

Onsdag d.28.September afholdt storkredsbestyrelsen konstituerende møde i lokalerne i Odense, hvor vi fik valgt næstforperson og kasserer. Begge poster blev genbesat af samme personer. Forpersonsposten blev vedtaget på selve årsmødet, som vores vedtægter tilsiger os.

I næste nyhedsbrev vil I igen modtage generelle informationer om stort og småt og om arrangementer og aktiviteter.

Mange alternative hilsener

Thor Loldrup (Forperson)
På vegne af Storkreds Fyns bestyrelse

Referat:

Alternativet Fyns Storkreds ordinære generalforsamling
Afholdt d. 17/09/16

Stemmetællere: Jens Krøyer, Sol-Britt Xenia Lærkesang, Lenette Karoline Iversen

Referent: Jacob Gramm Gren

Bestyrelsen fremlagde beretning.

Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning

Hvorfor blev AppGree ikke nævnt? AppGrees funktion bliver løbende ført over til AlleOS.

Rolf Jackson (storkredsbestyrelsen) roser bestyrelsens arbejde og nævner at han mener at Fyn som grøn forgangs region er meget relevant. Desuden opfordrer han kvinder og andre minoriteter til at opstille til bestyrelsen.

Ros til Mathias Magnussen Thorsson der styrer ungenetværket.

Mathias Magnussen Thorsson (ungenetværket) stiller spørgsmål til Regional valg: Vi er ikke i gang endnu, men vi er i kontakt med Sydjyllands storkreds. Planen er at nedsætte et sundhedsudvalg snart.

Ros til Bente Kjær (storkredsbestyrelsen) for et flot arbejde med etablering af lokalforeningerne på Fyn.

Spørgsmål til kommunikation:
Kommunikation: Kommunikationsflowet har været kaotisk. Mails og Alternativets hjemmeside er officielle kommunikationsveje.

Der kommer gang i politiske laboratorier snart. Både Svendborg og Langeland har nogle klar. Politiske laboratorier skal i fremtiden arrangeres af lokalforeninger og storkredsbestyrelsen skal støtte op.

Beretningen blev vedtaget.

Fremlæggelse af regnskab ved Mogens Nielsen
Regnskabet blev godkendt og budgettet for 2016 blev gennemgået af Mogens Nielsen

Vedtægter:

§13: Stk. 2 & 3 & 4: Vedtaget
§14: Stk 3: Vedtaget
§17 stk. 2: Vedtaget
§20 stk. 5: Vedtaget
Vedtægtsændringer blev gennemført hurtigt og smertefrit.

Valg:
Kandidatlisterne blev åbnet på årsmødet med undtagelse af listen til konfliktmæglingsrådet

Konfliktmæglingsråd: Susanne Wich blev valgt ved fredsvalg

Forperson: Thor Loldrup blev valgt ved fredsvalg

Storkredsbestyrelsen:

Carsten Roed Jensen ønsker opstilling.
Bodil Helbo ønsker opstilling.
Frank Lundstrøm ønsker at opstille som suppleant
Lenette Iversen ønsker at opstille som suppleant

Storkredsen blev valgt uden afstemning med 9 personer + 2 Suppleanter
Medlemmerne er: Bente Kjær, Jacob Gramm Gren, Mogens Nielsen, Per Roholt, Rolf Jackson, Lars Kristensen, Carsten Roed Jensen samt Bodil Helbo. Suppleanter er: Lenette Iversen (2. Suppleant) & Frank Lundstrøm (1. Suppleant) + Thor Loldrup (Forperson)

Valg til Politisk Forum:

Mathias Thorsson ønsker opstilling
Morten Blaaberg ønsker opstilling
Helle Munkholm Davidsen ønsker opstilling
Nikolaj Amstrup trækker sit kandidatur til politisk forum.

Storkredsbestyrelsens kandidat: Rolf Jackson valgt ved fredsvalg
Medlemmernes kandidat: Helle Munkholm Davidsen valgt
Suppleant: Mathias Thorsson

Valg til ombudsråd:

Kåre Wangel ønsker opstilling
Kåre Wangel blev valgt

Valg af ekstern revisor: Marianne Fessel genopstillede og blev valgt

Eventuelt:

Peer Locher takker storkredsbestyrelsen for godt samarbejde.

Mathias Thorsson fortæller om unge netværkets arbejde. Mathias lægger op til at komme på besøg i lokalforeningerne. De holder for resten fest d.11. November.

Roger Mathissen fortæller om hvordan den nye politik vedr. Land & By fungerer. Lige vilkår for land og by. Roger håber at lokalforeningerne opretter pola’er med temaet ”Land & By”

Forslag om ikke at have valgplakater med personer på blev diskuteret.

AlleOS er på alleos.alternativet.dk