Opdatering - ekstraordinært årsmøde

Kære Å-medlem i Hvidovre

Så er der kun få dage tilbage til at få opbakning fra 5 medlemmer til indkaldelse af ekstraordinært årsmøde for at få valgt en bestyrelse til Alternativet Hvidovre, hvis vi skal nå at afholde det i starten af september.

Desværre er der på nuværende tidspunkt endnu kun 3 medlemmer, der har støttet indkaldelsen til årsmøde.

Den positive nyhed er, at disse 3 også er parat til at stille op til bestyrelsen, så vi allerede nu kan stille med nok kandidater til at få valgt en minimums-bestyrelse. Men har du også mod på at være med, skal det endelig ikke afholde dig fra at melde dig på banen og sende et superkort opstillingsgrundlag til os, når det forhåbentlig snart er muligt at sende indkaldelsen ud.

Ud fra de tilbagemeldinger jeg har fået, vil jeg foreløbig foreslå at afholde årsmødet tirsdag d. 8 september kl. 19.

Så kopier lige nedenstående anmodning om indkaldelse til årsmødet og send den i en mail til:

hvidovre@alternativet.dk inden udgangen af måneden, så vi kan få valgt en ny bestyrelse.

Undertegnede begærer hermed indkaldelse af ekstraordinært årsmøde med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetællere
  • Valg til bestyrelsen
  • eventuelt

Venlig hilsen

Dit Navn

Venlig hilsen

Johnny Westh

På vegne af den tidligere bestyrelse

1 Synes om