Opbakning til politisk leder

Kære medlemmer af Alternativet Syddjurs.

Først en hilsen fra vores byrådsmedlem Mette Foged

Som Alternativt byrådsmedlem i Syddjurs kommune har den sidste måneds tid været svær at være vidne til. Det har været en periode som i høj grad har handlet om personer istedet for politik.

Jeg er personligt rigtig ked af den situation for vi vil jo i sidste ende alle det samme: at arbejde for et grønnere og mere menneskeligt Danmark.

Det har dog ingen betydning for mit medlemsskab af Alternativet. Jeg bakker op om vores medlemsdemokrati og dermed op om Josephine Fock som politisk leder.

Det er nu tid til at samle sig og tid til at vi får baglandet og alle vores medlemmer i tale. Så vi kan få vores gode og visionære politik på dagsordenen igen.

Nyhedsbrev fra Alternativ Syddjurs

Kære medlem af Alternativet Syddjurs,

Den seneste tid og og særligt de sidste par dage har været særdeles turbulente for Alternativet. Senest har fire folketingsmedlemmer forladt partiet. Det er vi rystede over, og vi opfordrer dem til i det mindste at forlade taburetten i folketinget og videregive den til deres suppleanter, fordi vi mener, de tilhører partiet og ikke personer.
Mange medier spår Alternativet dødt. Det er vi ikke indstillede på at give dem ret i. Politik er meget mere end folketingsmedlemmer, selvom det i dagspressen ikke altid virker sådan. Vi har fået opbygget en stor organisation med tusindvis af medlemmer, et medlemsdemokrati, der med høj valgdeltagelse netop har peget på en ny formand, som vi står bag, lokalforeninger, byrådsmedlemmer som vores egen Mette Foged, regionsrådsmedlemmer, politiske poster i alle mulige bestyrelser og komiteer og meget mere.
Frem for alt bygger vi ikke på konkrete personer, men på et værdigrundlag og partiprogram, som vi er meget stolte af. Det er vi indstillede på at kæmpe videre på - og vi ved, der er mange flere, der vil gå samme vej som os.

Nu ser vi fremad og smøger ærmerne op. Vi har et fantastisk politisk projekt, der skal videreføres.

Hvis du gerne vil vide mere, så kom til vores årsmøde:

**Du inviteres hermed til årsmøde i vores lokalforening den 30. marts kl. 19.00. Årsmødet foregår i Byens Hus, Ebeltoftvej 7 , 8544 Mørke

Programmet består af nogle halve timers sekvenser:

 1. Byens Hus - rundvisning - ideer, proces og funktion ved Jakob
 2. Nogle tanker om vækst v. Lars
 3. Ejer vi vores aflagte celler? - etisk diskussion med oplæg af Kenneth (med baggrund i arbejdet for Å i Videnskabsetisk Råd)
 4. Valgkamp - hvis vi forestillede os at oprette en pulje på f.eks. 10.000.- af vores midler til lokal valgkamp til byrådet 2021, hvordan anvender vi så puljen bedst? (tænk som ‘at give noget’ istedet for blot at tage folks tid, frivillighed og kræfter med en generalforsamling)
 5. Samt generalforsamling (også en halv time)

Dagsorden for generalforsamling i Alternativet Syddjurs 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde minimum 4 uger i forvejen og have mindst to medlemmer som stillere.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

For spørgsmål kontakt foreningens kasserer Kenneth Degnbol, kennethdegnbol@gmail.com tel:20784708 eller skriv på fb.

Med grønne hilsner fra bestyrelsen i Alternativet Syddjurs.

2 Synes om