Ønsker vi flere svin i Danmark?

Ønsker vi flere svin I Danmark, med de risici dette vil indebære ?

I Danmark har vi ca. 3.000 svinefabrikker. Og intet land i verden har så mange svin som Danmark, målt pr. indbygger. I Danmark har vi over 32 mio. svin i Årsproduktion.

I Holland er regeringen i gang med at nedbringe antallet af svin!

I Danmark er fødevareminister Mogens Jensen og dermed regeringen i gang med at forberede støtte til en udvidelse af Danmarks svine produktion.

Hvordan stiller vi os til det i Alternativet. Er det ikke på tide at vi gør befolke ingen opmærksom på denne vanvittige udvikling?

Regeringen med Mogens Jensen i spidsen vil bruge 85 mio. på tilskud til nye svinefabrikker. Altså et ønske om at udvide produktionen. Er det det vi har brug for, med et faldende kødforbrug.

Fra den 5. maj (Ironisk nok fra Danmarks befrielsesdag) har svineavlere kunnet søge om støtte til nye stalde og nye byggerier. Regeringen dækker op til 25% af udgiften, med vore skatte kroner.

I en tid hvor politikerne giver udtryk for at fremtidig Corona støtte til erhvervslivet kun skal gives til sunde virksomheder. Er dansk landbrug, undtaget den økologiske produktion, overhovedet et sundt erhverv?

hvor mange mio. tilgår der ikke Dansk landbrug i støtte fra EU hvert eneste år?

**ligevel markedsfører Mogens Jensen støtten som grøn klimastøtte???

Jeg mener derimod at regeringens støtte er kulsort.

Det er en direkte klima fjendtlig støtte, fordi den dels ikke gives til renovering af gamle og utætte bygninger. Hvorfra ellers de fleste klimabelastende udslip fra landbruget kommer. Og dels fordi nye stalde øger belastningen af svin i Danmark.

Jeg mener derimod at der ville være en klimagevinst ved at bruge pengene på at renovere de ældre og utætte stalde og evt. støtte til nedrivning af uproduktive stalde.

I Danmark har vi 222 svin for hver 100 danskere. Jeg mener det er alt for mange svin. Men regeringen siger nej, det er for få, vi skal have flere svin.

hvornår er grænsen nået?

Regeringen opfordrer direkte svineavlerne til at udvide produktionen. Støtteordningen vil derfor være direkte i modstrid med den vedtagne klimalov og vil skade miljøet, biodiversiteten og i sidste ende også din og min sundhed. Er det hvad vi ønsker i Alternativet?

Jeg savner nogle klare udmeldinger fra vores politiske top i denne sag !

Men det gælder ikke kun svin, også minkfarme, kyllingefabrikken mm. kan i fremtiden være udklækningssted for fremtidige Pandomier.

I Danmark har vi en bestand af svin på omkring 12 mio. dyr og en bestand af slagtekyllinger på ca. 120 mio.

Hvis næste pandemi skulle opstå på en dansk svine eller kyllingefabrik. så v il det være svært at se hvorledes regeringen vil håndtere epidemien eftersom der lynhurtigt vil være enorme mængder af smittebærer blandt husdyrerne.

Kan du huske fugleinfluenzaen også kaldet H5N1 der var dødsraten for børn på hele 50%. Forestil dig at næste pandemi har samme dødsrate blandt børn og den bryder ud på en svinefabrik i Danmark !

I Alternativet bør vi søge opbakning i resten af oppositionen til at få stoppet dette vanvid. hvorfor skal vi øge produktionen af svin og slagtekyllinger i takt med at kødforbruget er faldende?

Kan og vil vi i Alternativet gå forrest i kampen for et andet Danmark efter Corona pandemien?

3 Likes

Kære Anders Mikkelsen!

Hvor er det godt, at du skriver det her!

Har du fået nogle reaktioner fra Ledelsen i Alternativet?

Hej fra Gunhild

Hej Gunhild
Desværre, nej jeg har ikke fået nogen reaktion.
Det skyldes nok at de har travlt med alle forhandlingerne med regeringen og i diverse udvalg, og nu er det blevet ferietid.
Men Spurgte man mig, så burde man bruge mere tid på at få vore politik og holdninger til aktuelle sager bragt ud til befolkningen. End pa at deltage i forhandlinger og indgå forlig, hvor vi drukner i mængden. Hvornår har du set en journalist spørge Alternativet, efter et forlig. Nej uanset det måske var Alternativet der først bragte emnet på banen, så spørger man altid Pia Olsen Dyhr, eller en socialdemokratisk forhandler. Jeg tror vi medlemmer selv skal tage fat og få skabt en bevægelse der er mere aktivistisk og tiltrækker folk der ønsker mindre konventionelt landbrug, mere økologi og vild natur. Ellers frygter jeg at vi sender dette vælger segment i armene på veganerpartiet.
Kh
Anders

Kære Anders. Jeg tror ikke vi ønsker flere svin i Danmark. Personligt går jeg ind for et-til-en, hvilket betyder at der kun er et slagtedyr pr en indbygger. PS: Lige nu har vi mellem 50 og 70 millioner slagtedyr (heraf over 30 mio. svin) - kilde: Dansklandbrug.dk // lf.dk