Online årsmøde og opstillingsmøde 10 juni Thy-Mors

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000014516 StartFragment:0000000485 EndFragment:0000014499

Indkaldelse til online årsmøde og opstillingsmøde

onsdag den 10. juni kl. 19.00 .

Kære medlemmer af Alternativet Thy-Mors

Så er tiden kommet til at indkalde til årsmødet (den lokale generalforsamling).

Det bliver den onsdag den 10. juni, hvor vi bl.a. skal vælge bestyrelse og finde aspiranter (en slags foreløbige kandidater) til kommunalvalgene i Morsø og Thisted kommuner.

De nuværende kommunalbestyrelsers valgperioder udløber i november 2021, mens deres funktionsperioder udløber 31. december 2021.

Bestyrelsen har planlagt, at vi holder endnu et opstillingsmøde i november 2020, hvor aspiranterne skal afløses af ’’rigtige’’ kandidater til kommunalbestyrelserne.

Her under corana–krisen afholdes mange af Alternativets lokale årsmøder som online møder.

Dette vil vi også gøre her i Thy-Mors.

Du vil senere få tilsendt koder mv. så du kan deltage fra din computer.

Hvis det delvise forsamlingsforbud bliver ophævet inden 10. juni, så vil vi omdanne mødet til et kombineret fysisk og digitalt årsmøde på det samme tidspunkt.

(Alternativets ekstraordinære landsmøder i januar – februar 2020 var kombinerede fysiske og digitale møder).

Dagsorden for årsmødet :

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere og referent(er)
  1. Bestyrelsens beretning for Alternativet Thy–Mors
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Behandling af forslag fra medlemmerne
  1. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af revisor (er)
  1. Eventuelt

Umiddelbart efter selve årsmødet vil vi holde et opstillingsmøde (med indstillinger eller valg til politiske poster).

Dagsorden for opstillingsmødet :

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Valg af medlem (fra Thy-Mors) til storkredsens kandidatudvalg

 4. Opstilling af aspiranter til Morsø Kommunalbestyrelse

 5. Opstilling af aspiranter til Thisted Kommunalbestyrelse

 6. Opstilling af aspiranter til Nordjyllands Regionsråd

 7. Indstillinger til storkredsens årsmøde:

a. Indstilling af folketingskandidat

b. Indstilling af delegeret eller suppleant til Hovedbestyrelsen (HB)

c. Indstilling af medlem til Alternativets Dialogråd

d. Indstilling af medlem til Politisk Forum (POFO)

 1. Eventuelt.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

PS. Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, så er du meget velkommen til at indsende dit opstillingsgrundlag til mail: thy.mors@alternativet.dk senest tre uger før årsmødet . Bestyrelsen vil så udsende de modtagne opstillingsgrundlag til medlemmerne omkring to uger før årsmødet.

Tilsvarende opfordres du til at indsende dit opstillingsgrundlag senest tre uger før opstillingsmødet , hvis du gerne vil opstille til én eller flere af de politiske poster .