Online årsmøde mandag den 19. oktober 2020

On- line årsmøde

Vi indkalder til on- line årsmøde mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00. Du skal digitalt gå på Cisco Webex Meetings senest kl. 18.50, så vi alle er klar til mødet kl. 19.00.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af budget for 2020 og regnskab fra 2019 (kommer senere)
 • Behandling af forslag fra medlemmer.
 • Sidste frist for indsendelse af forslag er den 5. oktober 2020
 • Forslag skal mindst have to stillere.
 • Valg:
 • Valg af forperson (ønsker genvalg)
 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ( tre bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg)
 • Valg af to suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 5. oktober 2020 til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Vi håber at se så mange som muligt til årsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativ Assens