Om afstemninger og tilkendegivelser

Det kunne faktisk helt generelt være rart med en funktion, som gav mulighed for at tilkendegive at man ikke støttede et konkret forslag, da det uligt lige også må være interessant at høre om et forslag kan samle tilstrækkelig med modstand, og at det ikke kun er afhængige af medstillere eller støttere.

Ja og det kan også lade sig gøre senere i processen, når forslaget skal søge opbakning. Der kan der både stemmes for og imod - se fx resultatet af dette forslag: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/195