Olle-Koller slipper med ½ ejendomsskat, og sparer samfundet

Når vi halverer ejendomsskat/grundværdi/byggeretsafgift/misundelsesafgifter for Ældre-Kollektiver,

 • vil ældre flytte sammen,

 • skulle der være en som er god til det ene-eller-andet,

 • kan vedkommende hjælpe de andre,

 • skulle der være en der vælter, - er der nok nogen i nærheden til at hjælpe, -

 • og når hjemmehjælperen skal besøge meget færre adresser, -

 • sparer vi allesammen CO2, - og tidsspilde, -

 • “ældrebyrden” er ikke længere eksisterende

 • vi passer på hinanden til fælles bedste

Mvh Ian

Olle-koller - er en god ide

Kollektiver i det hele taget - er en god ide.

Jeg tror ikke at mindre justeringer i boligudgifterne gør de store forskelle for folks valg eller fravalg af boligformen.

Særlige skatteregler for olle-koller - skal jeg se en bedre argumentation for end blot at boformen er værd at fremme. Særregler er (efter min mening) generelt af det onde
.
Jeg ville nok snarere tage fat på at gøre livet lettere for kollektive boformer. Det kunne fx gøres ved at:

 • Flytte licensen over i det progressive skattesystem
 • Fjerne grænsen for husstandsstørrelse, når der beregnes boligstøtte (ordningen er tilrettet kernefamilier)

og/eller

 • Gøre det muligt at søge boligstøtte til værelser i kollektiv, selv om der ikke er separat køkken.

Havde egentligt forestillet mig denne ordning for dem der ikke kan få boligstøtte, - altså ældre der selv har noget på kistebunden, - men nødigt vil tvinges ud af eget hus p.g.a. stigende faste misundelsesafgifter.
Mange ældre vælger jo at flytte i hver deres sommerhus, medfølgende fremtidige store udgifter til evt. hjemmepleje o.s.v. Mvh Ian

Ian: Jeg synes ikke at et ord som “misundelsesafgifter” er befordrende for debatten. Derudover er der mange skatter og afgifter, som af forskellige politikere omtales som “misundelse” - fx topskat, registreringsafgift, formuebeskatning og boligbeskatning. Derfor er udtrykket upræcist.

Boligstøtte er ikke afhængig af formue - kun af indtægt. Den kan også gives til ejere - dog i form af favorable lån (til diskontoen, pt 0%). Og der er i forvejen særregler for olle-koller - idet der ikke er krav om eget køkken for at få støtte.

Jeg har ikke noget kendskab til fænomenet med ældre der flytter i “hver deres sommerhus”, og tvivler på at hjemmeplejeudgifterne bliver markant højere det, sammenlignet med at de bliver boende i hver deres murermestervilla.