Oktober 2016

Kære medlem

Der sker en masse i vores lokalforening her i efteråret, og her kommer et samlet overblik over både afholdte og kommende aktiviteter.

MEDLEMSMØDE
Først og fremmest er denne mail også en indkaldelse til medlemsmøde den 25. oktober kl. 19-21 i lokalet, Vesterbro 57. På mødet skal vi diskutere emnet valgsamarbejde i forbindelse med kommunalvalget til næste år i november. Du finder en kort redegørelse for emnet her:

Oplæg til beslutning om valgsamarbejde til kommunalvalg 2017 (1).pdf (79.0 KB)

NYE AKTIVITETER
På vores sidste medlemsmøde boblede der masser af gode idéer til spændende aktiviteter. Eventkoordinator Anne-Dorrit styrede aftenen i vores efterårspyntede lokale. Efter en lille velkomstdrink kom der gang i gruppearbejdet, der skulle lede frem til tre konkrete forslag om sociale eller politiske events i lokalforeningen. Blandt de mange gode forslag valgte vi ved afstemning følgende topscorere, som der skal arbejdes videre med:

En genbrugs-/reparationscafé, som Frieda er tovholder for
En fest, som Frieda, Anne Guldborg og Anne-Marie er i fuld gang med at planlægge
En byggefestival til næste år, gerne på Egholm. Uffe og Frieda er tovholdere

Hvis du har lyst til at være med i et eller flere af projekterne er du meget velkommen til at kontakte Anne-Dorrit eller sende en besked til aalborg@alternativet.dk. Flere ved mere!

KOMMENDE EVENTS
Festen bliver en heldags-event med temaet “Humor”, og afholdes 5. november 2016 fra kl. 10. Der vil være workshops med både sjovt og fagligt indhold, og der bliver også børnevenlige aktiviteter. Reservér allerede nu datoen, også hvis du ikke kan være med hele dagen. Vi sender en egentlig invitation ud i løbet af en uges tid…

Samtidig kan du sætte kryds i kalenderen på de næste to datoer for medlemsmøder i november og december. Det bliver 21. november og 15. december, begge dage i lokalet på Vesterbro og kl. 19-21. December-mødet bliver selvfølgelig en jule-agtig og primært social event.

KOMMUNALPOLITIK
Arbejdet med udvikling af kommunalpolitik fortsætter i de nedsatte arbejdsgrupper, men der er altid plads til flere deltagere. Du finder en oversigt over arbejdsgrupperne med tovholdere her:

slettet pga. persondatahensyn

I løbet af efteråret og vinteren vil vi afholde kommunalpolitiske laboratorier. Følg med på Facebook: Alternativet Aalborg.

SIDEN SIDST
Seks af bestyrelsesmedlemmerne deltog i Hovedbestyrelsens weekendmøde for bestyrelsesmedlemmer 3.-4. september. Det var et par spændende dage med masser af inspirerende workshops.

10.september deltog vi med en stand på Aalborg Bæredygtighedsfestival. Vi prioriterede dialog og fik indhentet mange gode forslag fra borgerne. Vi laver en oversigt over forslagene, så vi kan arbejde videre med nogle af dem.

Storkredsen har afholdt to politiske laboratorier i slutningen af september; et om land & by, og et om videregående uddannelser og forskning. Hvis du ikke allerede følger Storkredsen på Facebook anbefaler vi dig at gøre det, selv om vi som regel deler deres aktiviteter på lokalforeningens Facebook-side.

Repræsentanter for både lokalforening og storkreds var med til demonstration imod kontanthjælpsloftet 4. oktober i Aalborg, og vi er med i den tværorganisatoriske “Velfærdsallliancen”. Flere medlemmer var med til aktionen “Asylkram” lørdag den 1. oktober, og som du måske har set på Facebook, er Alternativet også med i “Uddannelsesalliancen”, der arrangerer demonstration mod SU-forringelser 13. oktober i Aalborg. Du kan finde link til arrangementet via lokalforeningens Facebook-side.

BESTYRELSESMØDER
Referater af bestyrelsesmøder afholdt siden sidste nyhedsbrev finder du her:

23-08-2016 Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Aalborg.pdf (139.0 KB)

Referat, best.møde 06.09.2016.pdf (95.4 KB)

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2016.pdf (74.4 KB)

Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2016.pdf (75.6 KB)

Vi håber på at se dig til medlemsmødet 25. oktober.

Kærlig hilsen
Din bestyrelse

(Billedet viser glade deltagere i sidste medlemsmøde)