Offentligt debatmøde om bæredygtig trafikløsning

Link: Tilmeld dig her

Panelmødet finder sted online og bliver streamet. Hvis du tilmelder dig på FO Aarhus’ hjemmeside, så får du tilsendt et link til mødet. Det bliver også sendt på Facebook.

Dato og tidspunkt

 • Mandag d. 18. maj kl. 20.00-22.00

Formål med mødet:

 • Er at diskutere oplægget BÆREDYGTIG GRØN TRAFIKLØSNING FOR ÅRHUS
  Udarbejdet af tværpolitisk gruppe (UDKAST)

 • Dette er med henblik på at finde frem til et fælles forslag til en bæredygtig grøn trafikløsning for Aarhus.

 • Aarhus skal være CO2 neutral i 2030, og omkring 50% af CO2-emissionerne i Århus stammer fra trafikken. Derfor er miljømæssig bæredygtige transportløsninger en nødvendighed, så de skadelige effekter i form af CO2-udledning, luft- og støjforurening og ophobning af biler i gademiljøet kan reduceres kraftigt.

Mødet er arrangeret af:

 • Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten.

 • Debatmødet er en opfølgning af den offentlige debat og aktivitetsdag om Klimakampen den 18. januar 2020. På dette møde deltog 150 borgere, borgergrupper og NGO’er.

 • I de workshops der blev afholdt, blev der etableret arbejdsgrupper af klimaaktive NGO’er og borgergrupper, som efterfølgende har udarbejdet forskellige forslag vedrørende klimatiltag i Aarhus. Bæredygtigt grøn trafikløsning er et af forslagene.

 • Hent hele oplægget her:
  BÆREDYGTIG GRØN TRAFIKLØSNING FOR ÅRHUS
  Udarbejdet af tværpolitisk gruppe (UDKAST)

Politikerpanel:

 • Anders Winnerskjold, Socialdemokratiet.
 • Jan Ravn Christensen, SF.
 • Peter Bonfils, Enhedslisten.
 • Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre.
 • Liv Gro Jensen, Alternativet.

Borgerpanel:

 • Janne Winther, Den Grønne Studenterbevægelse Aarhus
 • Anders J. Jensen, Dansk Naturfredningsforening Aarhus
 • Niels Aagaard, Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus Den Klimapolitiske Gruppe
 • Hans Bjerregaard, Fællesrådet Aarhus Midtby

Vi håber, at du finder, hvad du søger, ellers er du altid velkommen til at kontakte os!

Dialog // Alternativet_Aarhus
Hjemmesiden // aarhus.alternativet.dk
AlleOs kalender // Kalender, Alternativet Aarhus
Facebook // Alternativet Aarhus, Facebook
Instagram // Alternativet.Aarhus
Linkedin // Alternativet Aarhus

Grønne hilsner, Alternativet Aarhus :green_heart: