Offentligt ansatte skal være blæredygtige // Alternativet

Sygeplejersker, politimænd og soldater skal have tøj, der er miljømæssigt og socialt bæredygtigt produceret. Det foreslår Alternativet, der lægger op til ny statslig indkøbsstrategi af tekstiler


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/offentligt-ansatte-skal-vaere-blaeredygtige
2 Synes om