Odsherreds Iværksætterpakke

Vi drømmer om et Odsherred med netværk, kultur og miljø, der elsker og støtter iværksætteri.
Denne pakke er resultatet fra workshoppen i Pakhuset 4/12 2016, hvor vi blev varme om hjertet og dygtigt inspireret, da vi hørte om Dansk Tang, der tager afsæt i Odsherreds storslåede kystlinie.

Pakken er vores julegave til Odsherred.

Ideernes navne og beskrivelser er foreløbige - men første spadestik er hermed taget i det store, spændende og vigtige fælles byggeri: Odsherreds iværksætterpakke med gode ideer!#*1: Odsherreds fødevaredistribution

Behov / Udfordring:
Der mangler mulighed for at opsamle og levere små mængder, både internt i Odsherred (til supermarkeder, kommunal bespisning, gårdbutikker og restaurationer) og til København/regionen. I øjeblikket kører hver enkelt producent selv rundt til hver enkelt aftager, eller omvendt. Udfordringen er altså håndtering af små fødevareproduktioner (evt. suppleret med andre lokale småproduktioner). De store supermarkedskæder er gearet til store produktioner og store leverancer og vil bedre kunne samarbejde med en fælles distributør.

Ideen går ud på:
Ideen kan startes op med en varevogn, der henter og leverer småproduktioner lokalt og evt. til København. Efter behov kan der etableres lager/samlecentral/pakkeri/etikettering. På sigt kan virksomheden overtage ansvaret for salget og der etableres et andelsselskab, hvor producenter får udbytte efter deres produktions størrelse.

Økonomisk bundlinie:
Der startes op med at producenter betaler en procentdel af salgsprisen for afhentning og levering. Det skal dække løn til chauffør og drift af varevogn. Er der tilstrækkelig omsætning, dannes et andelsselskab, hvis indtjening dækker egne ansatte. Et evt. overskud i selskabet indskydes i en fond til understøttelse af nye småskalaproduktioner.

Social bundlinie:
Rummelig arbejdsplads. Genererer via fonden nye aktiviteter og produktioner. Sikrer lokal mad til lokale institutioner/spisesteder. Koordinering af initiativer

Klima/miljø bundlinie:
Færre km.

Samarbejde og partnere:
Aarstiderne, lokale vognmænd (kører ofte i regionen med tomme biler?).
Lokalkompagniet, Nordisk Center for Lokale Fødevarer (opererer efter samme idé)

Genbrug:
Mulighed for let tilgang til brug af hinandens restprodukter, fælles retursystemer.

Avler ideen?
Det er også muligt at etablere fælles produktions- og servicefaciliteter samt tilbyde fælles salg & markedsføring (herunder udstillingsvindue/reol i Kbh/regionen). Måske kan idéen inkludere lokal taxi/bus – kørsel.


#*2 Byggeelementer af tang

Behov / Udfordring:
CO2 bliver absorberet af tang og vi ønsker at reducere CO2.

Ideen går ud på:
Tang er fiberrigt og kan bruges til at producere byggeelementer til boliger.

Økonomisk bundlinie:
Der er ikke lavet beregninger.

Social bundlinie:
Der åbner sig muligheder for virksomhedsformer med flere typer jobs.

Klima/miljø bundlinie:
CO2 reduktion.

Samarbejde og partnere:
Tanghøstere som Dansk Tang bruge kun de bedste og mere sunde tangplanter. Høsten foregår ved at beskære tangen og lade planten vokse videre. Tangen bliver kraftigere af at blive beskåret. Hvis man samarbejdede om at høste, kunne de mindre pæne planter høstes til andre formål, for eksempel byggeelementer eller anden brug af tangen.

Genbrug:
Vi forventer en stigende produktion af tang i Odsherred til fødevarer og delikatesser. I denne produktion vil der være spild.

Avler ideen?
Overskudstang kan bruges til gødning og eventuelt kvægfoder.


#*3 Havhaver (maritime haver)

Behov / Udfordring:
Vi har en suveræn lang kystlinie i Odsherred og den kan indgå i mange former for iværksætteri med respekt for naturen.

Ideen går ud på:
At drive og udvikle bæredygtige maritime haver i langs kysten i Odsherred til dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang:

At understøtte udvikling af marine rekreative områder til gavn for det lokale friluftsliv og turisme

At understøtte forskning i marine ressourcer

At etablere et samarbejde med lokale maritime initiativer og aktiviteter i Odsherred Kommune med henblik på at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer herunder produktion af maritime fødevarer

At medvirke til at sikre et rent havmiljø

Se hvordan de gør i Kerteminde.

Økonomisk bundlinie:
Der er ikke lavet beregninger.

Social bundlinie:
Skoler kan lave “skolehaver”, seniorer kan være mentorer.

Klima/miljø bundlinie:
CO2 reduktion gennem lokal fødevareproduktion.

Samarbejde og partnere:
Lokal distribution, lystfiskere, hoteller, restauranter, ældrerådet og turistrådet.

Genbrug: Kompost?

Avler ideen? Oplevelser for turister. Inspiration for nye virksomheder.


#*4 Udviklingshuset (måske Ruwelhuset?)

Behov / Udfordring:
Et knudepunkt for ideudvikling - en fast spirekasse for iværksætteri.

Ideen går ud på:
At drive et sted, hvor alle har mulighed for sparring.

Stedet bør ligge et sted, hvor det er let at komme til med offentlig transport. Måske kan et sted som den forfaldne Ruwel fabrik indbyde til et kombineret ungdomshus, iværksætterhus og praktiksted med mange muligheder for selv at udforme og renovere stedet.

Økonomisk bundlinie:
Der er ikke lavet beregninger.

Social bundlinie:
Her er et fristed for mennesker der vil skabe og drive noget selv - også håndværksmæssigt.

Klima/miljø bundlinie:
Klima bør indgå i stedets målsætning og der kan afprøves nye former for eksempelvis solceller.

Samarbejde og partnere:
Erhvervsrådet, ungekulturhuse, skoler, teater, kulturhuse og flygtninge- samt asylcentre.

Genbrug:
Se Fri & Fro i Egebjerg med hensyn til hvordan byggematerialer kan genbruges ved etablering af noget nyt.

Avler ideen?
Måske kan børn lave hønserier og kaninfarme og sælge æg?
Kan de lave små netfirmaer? Print-on-demand-firmaer? 3D-print-on-demand-firmaer?
Blogs? Spil-firmaer? Andet?
Lad da børn og unge starte virksomheder. Lad Odsherred være den kommune i Danmark der har flest virksomheder!


#*5 Iværksættermentorerne

Behov / Udfordring:
Vi har mange erfarne ældre både som fastboende og som gæster og vi har et uudnyttet potentiale i de unges lyst til at finde noget “andet”.

Ideen går ud på:
Netværket Iværksættermentorerne kobler de erfarne ældre sammen med de unge, så de unge får mentorer omkring iværksætteri.

Økonomisk bundlinie:
Ikke beskrevet.

Social bundlinie:
Der er samarbejde på tværs af generationer og faglighed.

Klima/miljø bundlinie:
Klima og miljø kan indgå i formålet med netværket.

Samarbejde og partnere:
Ungekulturhuse, uddannelsessteder, Ældresagen, iværksætterhuset.

Genbrug: Kan indgå i oplægget til metoder.

Avler ideen?
Taxi/bus - kørsel


#*6 Mikrolegater til arbejdsløse

Behov / Udfordring:
Der er mangel på arbejdspladser, så man må lave dem selv.

Ideen går ud på:
Hver arbejdsløs får 25.000,- til at skabe en virksomhed og slipper i det år for modkrav for understøttelsen.

Økonomisk bundlinie:
Erfaringer viser, at unge iværksættere for meget få økonomiske midler kan komme langt med deres projekter og virksomhedsdrømme. For eksempel har Fonden for Entreprenørskab haft
succes med at uddele mikrolegater til unge studerende, hvilket har gjort det muligt for mange
at kombinere studielivet med iværksætterdrømmen.

Social bundlinie:
Det giver mere selvværd at være igang med at skabe noget meningsfuldt end at lave noget man bliver beordret til. De det lykkes for, at komme ud af offentlig forsøgelse, kommer også ud af rollen “belastning”.

Klima/miljø bundlinie:
Hvis ideen går ud på noget med klima og miljø er beløbet 40.000,-

Samarbejde og partnere:
Iværksættermentorer, iværksætterhuset, kommunens rådgivere.

Genbrug: Ideer omkring genbrug er også berettiget til 40.000,-

Avler ideen?
Kompetent rådgivning fra kommunen til de unge iværksættere kræver måske udvikling i kommunen.


#*7 Internationalt prøvemiljø

Behov / Udfordring:
Vi trænger til at tilføre dansk tænkning og innovation nye internationale vinkler.

Ideen går ud på:
Der findes mange ideer i skufferne hos både offentlige og private. Hvis de kommer frem og bliver vurderet af iværksættere og iværksætterspirer fra andre lande, vil det give nye muligheder og grundlag for at skabe nye typer af virksomheder i Odsherred.

Økonomisk bundlinie:
Der er ikke beskrevet

Social bundlinie:
Internationale netværk åbner mange sociale muligheder.

Klima/miljø bundlinie:
Ikke beskrevet.

Samarbejde og partnere:
Iværksætterhuset, iværksættermentorerne.

Genbrug: Ikke beskrevet.

Avler ideen? Ideerne kan opsamles i Odsherreds Iværksætterpakke.


Ønsker du flere og større ideer omkring færre forhindringer og flere muligheder for iværksætteri? Så se Alternativets Iværksætterpakke