OBS Opstillingsmøde udsat

Alternativet Lolland-Falster udsætter opstillingsmødet til mandag 1. februar 2021

Mødet vil blive afholdt digitalt på zoom - link fremsendes senere

Følgende kandidater opstiller til kommunalvalget 2021 i Guldborgsund kommune.
Der er ingen kandidater til kommunalvalget i Lolland kommune:

Opstillingsmødets dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Kandidaternes valgoplæg
  • Valg af kandidater til byrådet i hhv. Lolland og Guldborgsund
  • Valg af opstillingsorden. Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.
  • Evt.

:green_heart: Ulla Munksgaard