OBS OBS OBS - Nedsættelse af FT-udvalget

639b6a403031c8e6e55d9932ef90666c9c061445

Nedsættelse af FT-udvalget

Kære medlem af Alternativet

Der har jo nok været meget at se til mellem jul og nytår, så derfor sender vi lige denne en gang til.

Storkreds København har brug for at gentænke og udarbejde nye procedurer til FT-udvalget.
For at kunne udvikle en begavet procedure er det essentielt, at overveje hvilke forventninger vi har til vores kandidaters forudsætninger, menneskelige kvaliteter og personlige forhold til alternativets DNA. For derefter med udgangspunkt i disse forventninger, at opstille en gennemarbejdet procedure for en kvalificeret screening af vores kadidater inden de opstilles til valg som FT-kandidater.

For at dette arbejde lykkes på den mest kompetente og medlemsinddragende måde, har storkredsens bestyrelse besluttet at nedsætter et eksternt udvalg på fem personer af kvalificerede medlemmer af alternativet.

Hvis du som medlem ønsker at være en del af arbejdsgruppen skal du ringe: 42280202 eller skrive til storkreds København: storkreds.kbh@alternativet.dk hurtigst muligt. Bestyrelsen vil efter bedste evne vælge et kvalificeret hold til at varetage denne opgave.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Grønne hilsner
Storkreds Københavns bestyrelse