OBS - Ny adresse til Årsmødet Alternativet Hvidovre

Kære medlemmer af Alternativet Hvidovre

Vi kan grundet coronasituationen ikke anvende Rytterskolen og vi har derfor valgt at flytte mødet til
Ege Alle 41, 2650 Hvidovre kl. 19:00 hos Erling Groth

Årsagen til at vi trods Coronasituationen vælger at gennemføre mødet skyldes især, at tre medlemmer af den gamle bestyrelse, herunder kassereren, desværre har valgt at melde sig ud af Alternativet, og at vi derfor ønsker hurtigst muligt at kunne få afsluttet regnskabet for 2019 og få lavet en overdragelsesforretning fra den tidligere kasserer.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke dem for samarbejdet, og ønske dem god vind fremover, og håber, at de stadig vil være aktive i den grønne omstilling.

Vi bliver nok ikke så mange til årsmødet (vi er pr. dags dato 22 medlemmer tilbage) og derfor regner vi med, at vi kan sidde med god afstand til hinanden og gennemføre årsmødet på forsvarlig vis som planlagt.

Men for at sikre os, at vi ikke bliver for mange i forhold til lokalernes størrelse, beder vi jer om senest mandag aften at tilmelde jer årsmødet på vores foreningsmail : hvidovre@alternativet.dk

Da bestyrelsen ifølge vores vedtægter skal bestå af mindst 3 personer og 2 af de 3 kandidater til bestyrelsen, Thomas Møller og Erling Groth har valgt at trække deres kandidatur, betyder det at vi desværre ikke på årsmødet på tirsdag d. 17. marts kan få valgt en ny beslutningsdygtig bestyrelse,

Under punktet valg af bestyrelse på dagsordenen vil vi derfor tage en snak om, hvordan vi skal takle situationen i forhold til videreførelse af lokalforeningen.

Efter udmeldelserne er vi også kun 2 medlemmer tilbage af den siddende bestyrelse, Erling Groth og Johnny Westh, men jeg regner med, at vi kan fungere som ’forretningsministerium’ indtil vi har fået afklaret Alternativet Hvidovres fremtid på et ekstraordinært årsmøde, som vi regner med at indkalde til, når vi efter det ordinære årsmøde har fået et overblik over situationen.

Skal Alternativet Hvidovre overleve, kræver det altså, at vi kan finde mindst 2 person mere, der ønsker at stille op til bestyrelsen på det ekstraordinære årsmøde. Vi opfordrer derfor alle til at overveje, om de under de givne omstændigheder kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen.

Dagsordenen på det ekstraordinære møde vil være valg af bestyrelse eller, hvis ingen melder sig som kandidat inden deadline, opløsning af lokalforeningen og overdragelse af vores økonomiske midler til Alternativets landsorganisation

Det ekstraordinære årsmøde indkaldes med 4 ugers varsel, og fristen for indsendelse af ens kandidatur vil være 3 uger før afholdelsen af mødet.

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer, eller har du allerede nu mod på at stile op til bestyrelsen, kan du også skrive til os på vores foreningsmail. Hvidovre@alternativet.dk

De bedste hilsner

Johnny Westh

Forperson

Godt, at nogle andre tager over, tak for det!