OBS: Flytning af opstillingsmøde

Kære medlemmer af Storkreds Østjylland

Så er det tid til at mødes - om end digitalt - for vi trænger til at se, hvem vi er og mærke den gode energi, som stadig findes i storkredsen.

Medlemsmøde: Optakt til årsmødet med Torsten Gejl

Ons. d. 23. sep. kl. 19 - 20.30 afholder vi et digitalt medlemsmøde med Torsten Gejl som oplægsholder under titlen ”Optakt til årsmødet”. Vi tænker, det er en god måde at tune os ind på og gøre os klar til hele Alternativets årsmøde, som I selvfølgelig også deltager I. Så kom og vær med. Det foregår over Zoom, og vi vil under vejs opdele deltagerne i mindre zoomrum for at få gang i samtalen.

Opstillings- og årsmøde for Storkreds Østjylland

Det er urolige tider med mange benspænd når vi skal planlægge alle de aktiviteter, vi plejer at have i vores årshjul, derfor er vi nu også nødsagede til at udskyde vores opstillingsmøde, som ellers var annonceret til nu på lørdag. I stedet afholder vi opstillingsmødet digitalt og sammen med vores årsmøde lør. d. 24. okt . (Den præcise tidsramme sender vi senere.) Til gengæld vil der være en del vigtige valg, som vi skal afholde på dette møde, og som det vil være rigtig vigtigt at få I medlemmers opbakning og stemmer til. Hold jer endelig heller ikke tilbage fra at opstille, for vi trænger til nye kræfter mange steder, da der hele tiden sker omrokeringer i organisationen. Personer til følgende poster skal findes:

  • 1 HB-suppleant (som repræsentant for storkredsen)
  • 2 POFO-medlemmer (hvoraf kun den ene må sidde i storkredsbestyrelsen) og 2 suppleanter til POFO
  • Bestyrelsesmedlemmer til Storkredsbestyrelsen heraf bl.a. en ny forperson (bestyrelsen konstituere sig selv)
  • 1 dialogrådsmedlem
  • Kandidater til Folketingsvalg

(OBS: valg til Regionsrådsvalg afholdes separat sammen med Storkreds Vestjylland)

Opstillingsgrundlag for alle typer kandidater og aspiranter indsendes senest d. 26. sep . Har du forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag der kræver afstemning, er fristen den samme dato.

Indsend derfor allerede nu en tilkendegivelse af, hvad du ønsker at opstille til i en mail til storkreds.oestjylland@alternativet.dk , så sender vi dig de nærmere detaljer om opstillingsproceduren.

Vi glæder os til at mødes med jer på zoom.

De bedste hilsner

Bestyrelsen Storkreds Østjylland