Obs. Årsmødet bliver digitalt

Kære alternativister i Østjylland

Da der desværre ikke var så mange der havde tilmeldt sig, bliver årsmødet lavet til et digitalt møde.
Vi vil arrangere et nyt fysisk møde efter valget.

Lørdag 2. oktober kl. 11-12 (I morgen)
Program:
Kl. 11:00: Velkommen + valg af dirigent og referent
kl. 11:05: Bestyrelsens beretning v/ forpersonen + spørgsmål
Kl. 11:15: Årsregnskab og budget v/ kassereren + spørgsmål
Kl. 11:35: Valg af revisor
Kl. 11:40: Kandidater til bestyrelsen præsenterer sig
Kl. 11:50: Valg til bestyrelsen
Kl. 12:00: Årsmødet afsluttes
Ønsker man at opstille til bestyrelsen, er der mulighed for det på selve mødet. Link til mødet:


Vi glæder os til at se jer :green_heart:
De grønneste hilsner fra
bestyrelsen, Storkreds Østjylland :seedling::
Trine Aslaug Hansen, Mads Damgaard Mortensen, Thomas Quist Mortensen, Anders Mikkelsen, Juma Nellemann Kruse & Helle Wium