OBS! Aflysning af årsmøde i Alternativet Østerbro d 8/4

Kære medlem af Alternativet Østerbro!

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse morgendagens generalforsamling, da vi ikke har modtaget nogen erklæringer om opstilling til bestyrelsen og der blandt den nuværende bestyrelse ikke er grundlag for at fortsætte uden nye kræfter.

Der vil derfor snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi på det kraftigste opfordrer til at man melder sit kandidatur til bestyrelsen.

Såfremt der på denne generalforsamling ikke findes grundlag for en ny bestyrelse blandt vores medlemmer vil vi indstille til at bydelsforeningen opløses. Dette vil selvsagt være en skam, særligt med tanke på vores succes til kommunalvalget og det fremtidige arbejde, der kommer op til folketingsvalget.

Derfor må du gerne overveje en ekstra gang om en plads i Alternativet Østerbros bestyrelse kunne være noget for dig!

Venlig hilsen bestyrelsen i Bydelsforeningen Alternativet Østerbro