Obligatorisk partibidrag


(Daniel Larsen ) #21

Jeg vil gerne takke nej til nogen form for poster, der ville kræve at jeg skulle sætte mit fuldtidsjob på pause, og så leve af brødkrummer defineret af en slags misforstået misundelse med en arbejdsuge på +60 timer.
:wink:
Den er trukket lidt groft op, men noget af denne debat vil klart skræmme ihærdige mennesker bort.


(Mads Konge) #22

Du har helt ret. Men til på den anden side for vi nogle menesker ind, der brænder mere for sagen end pengene. Jeg har svært ved at se at f.eks Enhedslisten har større problemer med at finde dygtige folk end De Konservative, for at trække det groft op :wink:


(Søren Rønhede) #23

Når der i forslaget tales om behovsbestemt indkomst er det udtryk for, at alternative repræsentanter ikke skal henvises til at leve på en sten.
Man kan også forestille sig en partiskat med bundfradrag og progressiv skala. Den vil ikke bringe nogen i nød.
I øvrigt har Mads Konge ret i, at vi ikke har brug for karrierepolitikere. Det forebygger Enhedslistens system.


(Daniel Larsen ) #24

Jeg tænker bare at det så kommer til at kræve en masse forhandlinger, for hvad er nødvendigt, er de rimeligt at en med stor gæld i et hus (eller hvis vi får lokket en forgældet landmand med) så skal betale mindre parti skat end en i en lejet bolig (for der er jo et opsparingselement i at betale kreditforeningen),…
Og hvem skal så bestemme hvad der er rimeligt… et særligt “præstevælde” :joy::joy:
Jeg ser masser af faldgruber og en masse tid på diskussioner i stedet for at bringe landet og mennesker fremad.


(Niels Poul Dreyer) #25

Jeg har ændret lidt på mit forslag for at gøre det mere spiseligt for korte ture og også for at få dækket co2 regnskab fra andre ting. Jeg kan ikke se hvorfor at det er et problem at bidrage til naturen, hvis man udleder meget co2. Jeg tror at det vil sælge vores tanker bedre fordi vi selv lever op til vores principper. Det vil også hjælpe en selv til at overveje sine rejser. Man kan spare op og blive længere tid udlandet istedet for at rejse flere gange om året. FORSLAG TIL ALTERNATIVETS ÅRSMØDE

Afgift på rejser for Alternativets repræsentanter og kandidater og MFer.

Baggrund

Jeg har været debattør i mange år og i min fritid været fuglekikker, der kan lide at rejse til udlandet. Dilemmaet har været, at der er en uoverensstemmelse mellem ens bekymringer om miljøet, klimaet og naturen og ens livsstil. Jeg har selv betalt til DOF klimafond. Men er det nok? På en måde burde det have konsekvenser, hvis man har den holdning, at vi skal begrænse vores forbrug for miljøets skyld og på den anden side flyve til verdens afkroge på ferie. Ved at vise det gode eksempel FOR Verden har jeg derfor udarbejdet følgende forslag:

Målgruppe til rejseafgift

Folk der er kandidater eller har tillidsposter i Alternativet er pålagt følgende afgift ved at tage på ferie. Pengene går til at bevare biodiversiteten og absorbere CO2 gennem bevarelse af naturområder i den tredje verden. Alternativet opretter en fond til dette formål og videregiver pengene til Rainforest Trust eller tilsvarende organisation der har til formål at opkøbe eller bevare natur. For at give pensionisten eller en studerende en chance for at tage på rejse uden at det bliver for dyrt, vil de første 3000 km være fritaget pr år for fly. Internationale satser, som DOF bruger undtagen fly.

  1. Der betales 1 kr. pr km. Hvis man rejser med fly eller tager på krydstogt.
  2. For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.
  3. For bilkørsel i en middelklassebil er det 500 kr. pr. 10.000 km.
  4. For boligopvarmning er det 700 kr. pr. 100 m2 opvarmet areal pr. år.

Rejseaktiviteten opgives selv på en hjemmeside og pengene overføres inden nytår.
Hvis rejsen har et arbejdsmæssigt formål eller hvis man bidrager til frivilligt arbejde i et uland betaler man ikke miljøafgift.

Konsekvenser.

Nogle foreslår at indføre partiskat. Jeg synes en forbrugsafgift er en bedre løsning, fordi det er ens opførsel og ikke hvad man har, der påvirker miljøet. Ved at fritage de 3000 km. kan folk med mindre høj indtægt tage på tur i Europa uden at betale et for stort beløb. Til gengæld vil badeferien i Thailand koste ca. 16000 kr. ekstra. Det vil afholde mange fra at tage dertil og det er netop formålet med at vise sin bæredygtighed. Vi kan ikke tale om klima og samtidigt bevare troværdigheden ved at tage på ferie til fx Thailand. På den måde indfører Alternativet en form for puritanisme for sine egne medlemmer og kandidater.

Det er klart at medlemmer frivilligt kan vælge at tilmelde sig ordningen. Man kan glæde sig over at pengene går til at bevare naturen og man gør noget godt for sine børn og vores fremtid.

Hvis Alternativet vælger at pålægge sig denne afgift vil det være lettere for os at foreslå at flyrejser og turisme beskattes for at kompenser for dens belastning af miljøet.
Ideen kom fra http://politiken.dk/debat/ECE3111338/taberklassen-er-klar-til-haevnens-time/


(Niels Poul Dreyer) #26

Man kan ideologisk opfatte afgift på rejser som et eksempel på opgør mod globalisering: https://www.information.dk/debat/2016/02/ny-hoejre-venstre-akse?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp


(Astrid Carl) #27

Jeg tænker at vi alle har mulighed for at give donationer? Det er jo ikke noget vi laver vedtægter om?


(Astrid Carl) #28

Åh Søren, den med korruption er jeg delt på. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at korruption er et spørgsmål om etik og integritet, og jeg håber vores til enhver tid siddende folketingsmedlemmer lever op til vores værdier om f.eks. gennemsigtighed og generøsitet.


(Astrid Carl) #29

Jeg er meget enig med dig Daniel. Det bliver hurtigt en meget ugennemsigtig konstruktion, med en rigtig ormerede af personkonflikter.


(Søren Rønhede) #30

Delt hvordan? Jeg kan heller ikke forestille mig korrupte folketingsmedlemmer fra Alternativet.


(Søren Rønhede) #31

Til Daniel og Astrid vil jeg sige, at I har ret, hvis kulturen ikke er til det. Derfor kan man vælge den enkle model: En partiskat med bundfradrag og progressiv skala. Den vil kunne udformes sådan, at den især berører højt lønnede som ministre og EU-parlamentsmedlemmer.


(Søren Rønhede) #32

Forslaget er godt. Det styrker den miljømæssige bæredygtighed. Forslaget om partiskat sigter mod at styrke den sociale bæredygtighed. Måske kan de kombineres?


(Preben Lund Foged Rasmussen) #33

Godt med debat om parti skat.
Jeg mener det vil være et godt signal at sende både til medlemmer, og til befolkningen i øvrigt, hvis vi indfører et parti bidrag på f x 10%.
Pengene kunne øremærkes lokalt arbejde. Fordelingen kan ske ved at alle storkredsene får lige meget, som de så der får ansvaret for at fordele rundt lokalt i kredsen efter ansøgning. Jeg tror at forslaget vil betyde en hurtigere lokal forankring, og da Alternativet gerne vil udvikle decentralt, kan det på den måde styrkes.


(Søren Rønhede) #34

Godt forslag at gå videre med. Man kunne f.eks. forestille sig et bundfradrag på 100.000, 10% op til 500.000, 20% op til 900.000 og 50% herover.


(Ivan Dan Kastrup Flændsdal) #35

Jeg må indrømme at jeg er 100% imod partiskat… hvis vi som parti mener at vore politiker få for meget i løn/vederlag bør vi så ikke heller arbejder hen mod at man få mindre udbetalt? og at pengene dermed bliver i de offentlige kasser hvor de kan gøre bedre nytte ind i en slatten parti kasse.
Partiskat er set fra min vinkel, enten en form for misundelse skat, og eller en form for skjult partistøtte…
Den løn/vederlag der udbetales til vores politikker er penge der udtaltes for det stykke arbejder der udføres af den enkle politikker (og for de fleste kr’ers vedkomme bliver der også betalt skat)


(Søren Rønhede) #36

Svar til Ivan: Selvfølgelig kan vi arbejde hen mod at nogle få mindre udbetalt, men beskatningen skal også gøres bedre og effektiv. Det må nok afvente et andet folketing. I mellemtiden kan vi være med til at vise vejen. At partiskat er en form for misundelsesskat er et velkendt argument, som altid har været brugt af dem, der har mest. Men argumentet er irrelevant, fordi det ikke handler om personlige følelser, men om den mest hensigtsmæssige samfundsindretning. Samfund baseret på lighed fungerer bedst.
Hvis partiskat bruges til partistøtte kan jeg ikke se, hvad skjult der i det.
“Den løn/vederlag der udbetales til vores politikker er penge der udtaltes for det stykke arbejder der udføres af den enkle politiker” er den klassisk kapitalistiske måde at anskue det på, men reelt respekteres dette synspunkt ikke af det bestemmende toplag, som har indført et tagselvbord for de mest velaflagte, der for manges vedkommende ikke betaler skat.
Ovenfor har jeg argumenteret for at afkoble indsats og aflønning, en tankegang som endnu er fremmed for de fleste, som er vokset op med incitament-ideologien.


(Niels Poul Dreyer) #37

Nis V Benn og jeg har talt i telefon. Jeg er blevet enig med mig selv i samenråd med Nis at vente med det, så der er tid til at lave en medlemsgruppe, som udarbejder nogle ideer til 2017. Det gælder også ideen om at oprette en klimafond for Alternativet som organisation til frivillig støtte for sin klimabelastning. Partiskat bør beslyses, så man kan finde en model i tråd med Alternativets værdier. Flere ved mere tager sin tid. Hvis man stiller sine forslag som det er nu, bliver det ikke optimalt.


(Søren Rønhede) #38

Hernede i det sydlige er vi næsten klar med et forslag til årsmødet, men forslaget fra Nis og Niels kan tale for at vente. At arbejde mod consensus er jo under alle forhold det bedste.


(Nis Vilhelm Benn) #39

Nu har vi kun telefonsvaret til hinanden :slight_smile:

Min personlige anbefaling til dig ville nok være nogenlunde det samme, som til Niels - nemlig at reklamere på årsmødet for et udvalg eller en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et par scenarier for dette. Niels og jeg kom hurtigt vidt omkring med hensyn til nye modeller i vores samtale, så jeg er sikker på, at der findes mange andre modeller - hvoraf nogle naturligt vi have større opbakning end andre.

Niels og jeg talte om, at udvalget (udvalgene) naturligvis skulle tilbyde lokalforeninger at komme ud på medlemsmøder og have en spændende tema-drøftelse og diskutere mulige modeller, samt naturligvis for/imod. På den måde får I en klar fornemmelse af, om der findes modeller, der vil kunne vedtages på et årsmøde + I får et forslag af en høj kvalitet.

Du er stadig meget velkommen til at fange mig på telefonen, hvis vi skal snakke videre om et konkret forslag i år.


(Søren Rønhede) #40

Det jeg hører dig sige er, at vi skal gå donationsvejen. Hvor finder jeg oversigten/listen over donationer?