Nyvalg!

Så har fire ud af vores fem folketingspolitikere - inklusiv Uffe Elbæk - meldt sig ud af partiet, og er blevet løsgængere. Det er virkelig trist at det skulle komme så vidt. Jeg spørger mig selv hvorfor vi ikke havde en stor diskussion om Josephines kandidatur inden valget? Hvorfor blev hun ikke kritiseret på daværende tidspunkt, men først efter valget? Hvis medlemmerne havde vidst hvor stor en uvilje der var imod hende fra vores politikere og andre tillids-personer, så var det ikke sikkert at hun var blevet valgt. Jeg vil mene at vi ikke havde nogen klar opfattelse af den kritiske situation, partiet befandt sig i. Vi stemte på et mangelfuldt grundlag. Faktisk stemte jeg selv på Josephine i den sidste og afgørende valgrunde, fordi jeg regnede med at Theresa ville splitte partiet. Hvor ironisk var dét ikke lige? Jeg tror at mange andre medlemmer ønskede at stemme på den kandidat, som ville være i stand til at samle partiet. Og det var i hvert fald ikke Josephine. Det ved vi nu.

Det viser hvor dårlig en debatkultur vi har i Alternativet. Vi er alt for pæne på overfladen, og fejer alle konflikterne ind under gulvtæppet. Vi har et dialogråd, men det er tydeligvis alt for passivt.

Jeg vil foreslå at vi får en ordentlig debat i partiet, samt at dialogrådet træder i karakter, og prøver at forlige parterne. Derefter kan vi afholde et nyvalg til landsmødet.

8 Likes

Ja umiddelbart virker det fornuftigt, 1/5 af folketingsmandaterne er tilbage som det ser ud nu … men det kommer vel an på om nogen af de resterende 4/5 overhovedet er interesseret i at komme retur eller ej.

Hvad der skete aner jeg stadigvæk ikke, der må være meget under overfladen der aldrig er kommet frem, kan ikke tro det bare handler om personkonflikter?

2 Likes

Er det ikke muligt at fremsætte et mistillidsvotum til Josephine? Hun er efterhånden blevet en belastning for partiet.

3 Likes

Lige mine ord!
Jeg valgte som dig i 3. runde og af samme grund… Jeg er virkelig skuffet over forløbet, for hvordan skal vi medlemmer kunne vælge på et så uoplyst grundlag?
Vi skulle have haft længere tid fra uffes meddelelse til det endelige valg, så der havde været bedre tid til at debattere strukturen i partiet og PLs rolle.

5 Likes

Jeg ved ikke hvad der ligger bag de fires beslutning. Jeg har ikke hørt nogen politiske divergenser fremført, alene personlige angreb. Men uanset hvad, er det ikke i overensstemmelse med nogen af vores værdier at føre delvist anonyme smædekampagner i medierne mod Josephine siden hun blev valgt og herefter slutte af med en udmeldelse når det ikke lykkedes at vride arm på Hovedbestyrelsen. Så uanset om nogle af de fire gerne vil tilbage, så er rigtigt mange af de aktive medlemmer berettiget fortørnede over deres grænseoverskridende adfærd og står næppe model til flere julelege af den slags. Jeg mener faktisk at de 4 har demonstreret meget tydeligt at de ikke repræsenterer alternativets menneskelige værdier, og måske ikke vores politik heller?.

14 Likes

Dette er en velkendt retorik. Magthaverne siger altid at urolighederne er forårsaget af nogle få bøller. Men det stikker langt dybere. Der er flere og flere, som melder sig ud af Alternativet. Hvornår begynder hovedbestyrelsen at tage kritikken alvorligt?

2 Likes

Vi kommer vist ikke videre i denne diskussion.

Hvem, der er “magthaverne”, er et rigtigt godt spørgsmål. Det er næppe de medlemmer, som stemte for Josephine i sidste runde, der føler sig som sådanne, og næppe heller Josephine.

Jeg fastholder at der ikke blev fremført væsentlige politiske uenigheder, alle kandidaterne stod på vores politiske platform, og ej heller afgørende personlige modsætninger under den lange valgproces. Mig bekendt har ingen af de nys fremførte gamle anklager mod Josephine været fremsat i Alternativets konfliktløsningsorgan kaldet Dialogrådet, men det kan jeg ikke vide med sikkerhed, for jeg sidder ikke i dette råd. Det er derfor noget af en overraskelse og en øjenåbner for mig, hvordan situationen har udviklet sig efter valget af Josephine.

6 Likes

Der må da være en anden grund end “personfnidder” til, at de fire folketingsmedlemmer melder sig ud.
Politisk uenighed ser det jo ikke ud til at være - så hvad har de bedrevet - de fire - som får dem til at flygte?
Er det noget med for vilde fester - eller er det noget andet?
Hvis det alene er “personfnidder”, er de da nogle, der “går i for små sko”, når de flygter.
Og er det medlems-demokratiet, de ikke kan tåle - så farvel og tak.
Den hemmeligholdte situation åbner for alskens konspirations-teorier, vil jeg mene.
Kom dog ud af busken - og ryd op efter jer!

7 Likes

Nu venter jeg lige og ser, hvad vores Storkredsbestyrelse melder ud nu. Men jeg vil da meget gerne have at Rasmus Nordquist stiller op og forklarer sig på et åbent medlemsmøde i Vestsjællands Storkreds, hvor han er valgt ( med hjælp af stemmer fra både Fyns og Sydjyllands Storkreds ). Jeg synes i den grad han skylder os en forklaring ansigt til ansigt.

6 Likes

Kære Carl!

Jeg føler, at Josephine kan samle Alternativet! Så nej tak til Nyvalg. Lad os lukke solen indenfor i Alternativet, så bliver alting tydeligere, undtaget mørket…

Kærlig hilsen Gunhild

8 Likes

Josephine er blevet en belastning, fordi der er nogle der ikke kan tolerere at det demokratiske valg går dem imod?
Det er godt nok søgt.

1 Like

Jeg er meget enig i din undren, Carl. Hvorfor kom alt dette ikke frem under optakten til valg af ny politisk leder? Og kunne man ikke have forudset Josephines manglende evne til at samle partiet, hvis modstanden imod hende var kommet frem noget før?

5 Likes

Nej tak til nyvalg

5 Likes

Jeg hører ikke uenighed om vores politik. Som jeg oplever det, er der 2 forskellige holdninger til, hvordan vi løser det vi er enige om. En AKTIVISTISK og EN ORDEN – LEDELSE og STRUKTUR. Det er det jeg ser.

Jeg syntes at Rasmus gjorde det meget klart i Deadline i mandags, han kan ikke længere se sig selv i den linje som Josephine har lagt, som bl.a. indebærer, at gruppen skal bakke op om hende, og hvis ikke, har det konsekvenser. Dagen før sagde Josephine i Deadline til ? om, klimaforhandlinger, hvorfor Rasmus ikke skulle fortsætte ? Der skal struktur og ledelse på. Og hvis Uffe og Rasmus trak sig ? det ville være ærgerligt, men byder dog også beslutningen velkommen, for måske var det sådan her, det skulle være, for vi står ved en skillevej nu. Nogle vælger at forlade partiet, så kan vi til gengæld få opbygget et parti, der står på vores værdier, åbenhed og tillid.

1 Like

Kære Julie Margrethe Astasdatter

Med dit efternavn kommer jeg til at tænke på min klasselærer: Asta. Hun var et menneske, der selv syede sit tøj, herunder nederdele med skarpe læg. Og hun var en struktureret lærer, der skabte tilpas tryghed. Struktur kan også i mine øjne have positive, kreative følgevirkninger, fordi niveauet af tryghed er tilstede for HELE FÆLLESSKABET.
Omvendt har jeg også mødt andre mennesker, der har været afhængige af struktur. Det er selvfølgelig en balancegang, idet kreativitetten helt kan visne. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på her i Alternativet i mine øjne.
Opbakning har vi mennesker allesammen brug for - uanset strukturen…Jeg håber, at du vil være med til at deles om magten i Alternativet.

Kærlig hilsen
Gunhild :heart_eyes: :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes