Nytårshilsen og indkaldelse til Årsmøde

Kære medlemmer i Alternativet Faaborg-Midtfyn.
Vi har siden sidste årsmøde skiftet forperson, så det er nu Anne Marie Dahler, der bestrider denne post. Ud over dette vil jeg lade Anne berette om vores aktiviteter på årsmødet, som afholdes d. 28. januar. Her vil vores lokale folketingskandidat Line Gessø også være til stede, og vi håber at få en god debat om den forestående valgkamp
Vi ønsker jer et godt nyår., Måske kan vi ses og hjælpes ad ved valgkampagnen. Hvis du har lyst kan du evt.kontakte os på faaborg-midtfyn@alternativet.dk

Indkaldelse til Årsmøde:
Der afholdes Årsmøde for Alternativet, lokalforening Faaborg-Midtfyn d. 28. januar, klokken 19-21.
Det foregår i mødelokalet på Ringe bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent
3 Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmerne
6 Valg af forperson
7 Valg til bestyrelse og suppleanter
8 Valg af revisor og suppleant
9 Evt.

følgende genopstiller: Anne Marie Dahler og Hanne Høfsten
følgende genopstiller med forbehold: Ditte Tholle og Line Gessøe
følgende genopstiller ikke: Nicolai Birkedal og Jack Ingildsen

Jeg håber, at vi ses
På bestyrelsens vegne
Hanne Høfsten