Nytårsbrev


Kære alternativister i København!

Vi håber I har nydt juledagene. Vi har haft det dejligste julevejr, som helt sikkert har medvirket til, at dagene blev fyldt med lidt mere julestemning. Nu går vi mod det nye år.

Vores nytårsbrev indeholder lidt af hvert. Vi glæder os til at gå ind i 2022, hvor der vil være brug for hver af os for at skabe de forandringer, der er nødvendige.

Først lidt om kommunalvalget d. 16 november

Alternativet fik valgt to mandater til Københavns Rådhus. Franciska Rosenkilde og Christina Columeko er vores borgerrepræsentanter fra 1. januar.

Det er selvfølgelig færre mandater end 2017 og det rakte heller ikke til en borgmesterpost. Lad os dog alligevel være glade for vores to mandater. Ikke fordi vi ikke kunne forvente mere med alle de bump på vejen, vi har oplevet siden 2017. Men fordi der simpelthen er brug for Alternativet på Rådhuset til at støtte den grønne sag, når de andre partier kapitulerer og stemmer for Lynetteholm og byggeri på Amager Fælled. Vi er også fortsat stemmen for demokratiet og mere decentralisering i Københavns Kommune. Det giver trods alt langt flere muligheder at have et mandat på Rådhuset frem for at stå helt udenfor. Derfor er de to mandater af største betydning for os.

Det er et fast princip for Alternativet i København at bruge sideordnet opstilling ved valg. Det var ved en fejl desværre ikke det, som blev officielt registreret til KV21. Men kandidatgruppen var enig om at følge vores principper. Derfor er det Franciska, med det højeste stemmetal og Christina med det næsthøjeste stemmetal, som bliver vores repræsentanter. I den kommende valgperiode fra 2022 - 2025 har Alternativet plads i Teknik - og miljøudvalget og Beskæftigelses - og integrationsudvalget.

Tak til kampagnen

Vi har haft en lang kampagne op til KV21. Her fra bestyrelsen vil vi sige en stor tak til alle kandidater og frivillige, som har været med til at trække læsset hele vejen frem til november. Det var en kollektivt ledet kampagne, hvor alles indsats var vigtig og værdsat. Alle kandidater var aktive på gaden og til sammen var de ude til rigtig mange debatter. Vi var synlige hver fredag på Dr. Louises Bro, hvor vores budskaber blev delt med de forbipasserende. Vores plakater var aldrig kommet på gaden uden en stor gruppe frivilliges opbakning. Tak til jer alle sammen for indsatsen.

Evaluering af KV21 valgkampagnen

lørdag den 12. februar 2022 kl 13 - 16

Vi indbyder alle, men især de aktive kandidater i valgkampen til en evaluering. Mange ting gik godt. Men vi har stadig brug for at se på, hvad der kan gøres bedre. Det er også vigtigt allerede nu at forberede sig på den kommende folketingsvalgkamp. Sæt derfor kryds i kalenderen.

I løbet af januar kommer der flere informationer om mødet.

Tilmelding på AlleOs

Årsmøde d. 5 marts 2022

Bestyrelsen indkalder til årsmøde den 5. marts. Overvej om du skal være en del af denne bestyrelse i det kommende år. Eller opfordre andre gode folk til at stille op. Vi har brug for jer.

Dagsorden med yderligere oplysninger, regnskab og årsberetning kommer ud på et senere tidspunkt

Tilmelding på AlleOs

Baggrundsgrupper til vores to udvalgsposter i BR

Som sagt har vi fået pladser i Teknik - og miljøudvalget og Beskæftigelses - og integrationsudvalget. Christina og Franciska har brug for meget hjælp for at yde deres bedste. Der er altid mange sager på dagsordenen til udvalgsmøderne. Folk med gode faglige indspark eller flittige læsere vil være meget værdsat.

Hvis det har din interesse at være med i en af de to baggrundsgrupper, så send dit navn og mailadresse til bestyrelsen kbh@altenativet.dk.

Løbende opdatering på det politiske

Det er vigtigt, at vi alle sammen føler os som en del af partiet og har mulighed for at give vores bidrag til det politiske arbejde. I den kommende periode vil vi fra bestyrelsen give en mere fast løbende opdatering på arbejdet på Rådhuset.

Partilokale

Vi har i bestyrelsen valgt i en periode ikke at have et fast partilokale. Vi har pr. 31.12 tømt vores lokale i MS, som vi har haft siden i efteråret. Lige nu er vi knyttet til Greencubator med leje af opbevaringsfaciliteter. Vores økonomi vil ændre sig en del fra 1. januar og vores aktiviteter må derfor indrettes efter dette. Derfor vil fremtidige arrangementer foregå i lejede lokaler.

Kom og vær med

Kommunalvalget er nu overstået. Nu skal det politiske arbejde i og omkring både Rådhuset og lokaludvalgene i gang. Vi opfordrer alle medlemmer til at være aktive omkring det som står jeres hjerte nærmest og således give jeres bidrag til, at Alternativets politik høres og bredes ud i hele byen.

Vi vil ønske jer alle et godt nytår med håb om, at 2022 vil være året med reelle bæredygtige forandringer, både på mikro- og makroniveau.

Grønne hilsner

Bestyrelsen i Alternativet København.