Nyt om vores eksterne ordførere

Kære medlemmer,

Her en hilsen fra den daglige politiske ledelse på Christiansborg.

Først og fremmest håber vi, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Her på Borgen er vi SÅ klar til at kæmpe for, at vi får sat stærke alternative aftryk i forhandlingslokalerne, Folketingssalen og den offentlige debat.

Til det store arbejde har Torsten Gejl været så heldig at have engagerede eksterne ordførere til at bistå arbejdet med hans mange ordførerskaber de sidste par år. Det har været en kæmpe hjælp, og det har helt sikkert været en af årsagerne til, at Torsten har kunnet holde så mange bolde i luften og klare jobbet som Alternativets enpersonshær på tinge.

Nu er situationen lidt anderledes. Vi er gået fra 1 til 6 folketingsmedlemmer, men det betyder ikke, at vi skal stoppe med at have eksterne ordførere. Både hovedbestyrelsen, Alternativets medlemmer og ikke mindst folketingsgruppen er enige om, at konceptet med de eksterne ordførere er givtigt og skal fortsætte.

De fleste af de eksterne ordførere, der var udpeget før valget, har valgt at fortsætte. Det er vi rigtig glade for. Et par har besluttet, at de vil lægge kræfterne og energien andetsteds – og det har vi selvfølgelig fuld forståelse for. De eksterne ordførere har lavet et kæmpe stykke arbejde for Torsten såvel som Alternativet, og der skal lyde en stor tak for det herfra til alle.

De eksterne ordførere, der stopper for denne gang, er Mira Issa Bloch, som var børne- og familieordfører samt Troels Christian Jakobsen, som var beskæftigelsesordfører. De fortsætter arbejdet lokalt i henholdsvis Skanderborg byråd og Borgerrepræsentationen i København.

TAK til jer!

En stor tak skal også lyde til alle, der fortsætter arbejdet i rollen som ekstern ordfører. Hele listen over holdet af eksterne ordførere kan findes her.

Endelig har vi efter valget udpeget to nye eksterne ordførere, som skal bistå Christiansborg-ordførernes arbejde. Velkommen til Jonathan Ries, som er vores nye eksterne Erhvervsordfører, og Nanna Høyrup Andersen, som er ny ekstern Børne- og Familieordfører.

Det næste stykke tid vil der blive arbejdet på at nedsætte en række fagråd og interessenetværk inden for de forskellige politiske områder. Vi håber, at rigtig mange af jer medlemmer vil have lyst til at melde jer ind i dem. Der skal nok komme mere info ud om dette efterhånden som de bliver nedsat. Der vil også blive udpeget nye eksterne ordførere på de områder, hvor vi i folketingsgruppen vurderer, at der er behov for sparring udefra.

Hvis du er interesseret i at læse lidt mere om de eksterne ordføreres formelle rolle og hvordan de bliver udpeget, kan du finde mere information her.

Vi glæder os til at holde den grønne fane højt sammen med jer alle i 2023.

De bedste hilsner fra daglig politisk ledelse,
Mark Desholm (sekretariatschef),
Helene Liliendahl Brydensholt (gruppeforperson),
Torsten Gejl (politisk ordfører)
og Franciska Rosenkilde (politisk leder)