Nyt om fordelingen af udvalgsposter og roller på Rådhuset

Kære medlemmer

Siden vores meget flotte valgresultat her i København samt vores første borgmesterpost er der opstået en del debat om valget af borgmesterpost, hvilket de fleste af jer sikkert har opdaget.

Debatten handler kort fortalt om, at nogle mener, at vi skulle have valgt Beskæftigelses- og Integrationsborgmesterposten frem for Kultur- og Fritid.

Det er dog afgørende for bestyrelsen at slå én ting fast: Det var ikke tilfældigheder, der gjorde at valget faldt på Kultur- og Fritid. Som et led i det forberedende arbejde op til selve konstitueringsnatten lavede både kandidater og bestyrelse en prioriteret liste over borgmesterposter, hvor Kultur- og Fritid var prioriteret over Beskæftigelse og Integration – ikke af alle men af flertallet.

Og det var det mandat, som Niko Grünfeld og resten af forhandlerteamet gik til forhandlingerne med de andre partier med og levede op til. Sådanne forhandlinger er altid meget uvisse, idet ingen kender det endelige valgresultat på forhånd, hvorfor det er svært at kende alle de mulige scenarier på forhånd.

Det er vigtigt for Bestyrelsen for Alternativet København at understrege, at vi bakker fuldstændig op om Niko Grünfeld, Badar Shah, Fanny Broholm, Franciska Rosenkilde, Maja Krog og Jakob Gorm Andreasen og deres valg i denne periode. Herom skal ingen tvivl herske.

Det er imidlertid også væsentligt for bestyrelsen at nævne, at processen op til valget har været præget af, at det er første gang, vi stiller op til kommunalvalget. Det betyder, at vi har skullet bygge flyet, mens vi fløj det, som Uffe Elbæk ynder at sige det.

Det har medført både mange og livlige diskussioner om, hvordan de organisatoriske rammer omkring valget skulle udformes. Det har ikke altid været lige hensigtsmæssigt, og Bestyrelsen påtager sig sin del af ansvaret for, at disse uklarheder har fået lov til at eksistere.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at disse uklarheder har været præmissen for både bestyrelse, kandidater og de mange frivillige, der alle har ydet et enormt bidrag til det flotte valgresultat, og det er hverken overraskende eller unaturligt, at det har givet anledning til frustrationer og gnidninger undervejs.

Også derfor er det os magtpåliggende, at vi drager læring af dem, hvorfor vi iværksætter en evaluering af forløbet lige fra politikudvikling, over valg af kandidater, til samspillet mellem kandidathold og bestyrelse. Dette vil I alle høre mere om, fordi I alle vil blive inviteret til at bidrage.

Herudover ser bestyrelsen det som en vigtig opgave at bidrage til at skabe maksimal klarhed fremadrettet, hvilket betyder en revision af vores vedtægter. Dette arbejde vil I som medlemmer ligeledes blive inviteret til at bidrage til.

Som bestyrelse håber vi, at I alle – selv når bølgerne går højt – husker på, at Alternativet København d. 21. november 2017 skrev et lille stykke Danmarkshistorie: At blive 3. størst i landets største by første gang, vi stillede op.

Nyt fra Borgerrepræsentationsgruppen
De seks indvalgte Alternativister i København nærmer sig for alvor at kunne iklæde sig det politiske arbejdstøj, fordi Niko Grünfeld, Badar Shah, Fanny Broholm, Franciska Rosenkilde, Maja Krog samt Jakob Gorm Andreassen nu er blevet enige om fordelingen af ansvar, rolle og udvalgsposter. Og det er en fordeling, som bestyrelsen bakker fuldstændig op om.

Og det fordeler sig som følger:
Niko Grünfeld bliver Kultur- og Fritidsborgmester samt medlem af Økonomiudvalget. Herudover har gruppen valgt ham som deres politiske leder.

Badar Shah bliver medlem af Beskæftigelse- og Integrationsudvalget og er dermed ordfører for området. Herudover har gruppen valgt ham som deres politiske ordfører. Bestyrelsesmedlem i Revisionsudvalget og Borgerrådgivningsudvalget.

Franciska Rosenkilde bliver medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, som hun dermed er ordfører for, samt af Kultur- og Fritidsudvalget. Herudover har gruppen valgt hende som deres gruppeforperson. Bestyrelsesmedlem i Vurderingsankenævnet, Skatteankenævnet, Vejnavnenævnet samt Formandskredsen.

Fanny Broholm bliver medlem af Teknik- og Miljøudvalget og er dermed ordfører på området. Bestyrelsesmedlem af Metroselskabet samt i ARC og Vestforbrændingen.

Maja Krog bliver medlem af Børn og -Ungeudvalget og er dermed ordfører på området. Bestyrelsesmedlem i Børnehjemmet Jacob Michaels Minde og Billedskolen.

Jakob Gorm Andreasen bliver medlem af Socialudvalget og er dermed ordfører på området. Bestyrelsesmedlem i CTR, Skatteankenævnet, Handicaprådet samt Folkeoplysningsudvalget.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Alternativet København

2 Synes om