Nyt klokkeslæt for budgetmøde onsdag den 5. september

Kære Aarhus-alternativist

På onsdag den 5. september har vi inviteret til medlemsmøde om de kommende budgetforhandlinger i Aarhus Kommune.

Desværre er vi nødt til at skubbe mødet til lidt senere end først annonceret, da vi er blevet inviteret til møde hos Borgmesteren om netop de kommende budgetforhandlinger samme dag. Det har ikke været muligt at finde et andet brugbart tidspunkt med borgmesteren.

Derfor ser det nu således ud:

Budget Aarhus: Møde mellem Å-medlemmer og byrådsmedlem Liv Gro Jensen
Onsdag den 5. september kl. 17.00-18.30
Aarhus Rådhus, lokale 381. (3. sal over salen til højre)

Læs lidt om mødet her:

Investering, besparelser? Klima, børn, natur, ældre? Hvad handler budgetforhandlinger i Aarhus Kommune om, og hvor står Alternativet? Hvordan er processen?

Liv Gro Jensen inviterer alle medlemmer til orienteringsmøde om budgetforhandlingerne i Aarhus Kommune.

Alle medlemmer er velkommen. Tilmelding ikke nødvendig.

Kontakt byrådssekretær Sander Jensen for mere information: sander.jensen@alternativet.dk, 30288442