Nyt fra tillidsgruppen i Alternativet Odense

Kære medlemmer af Alternativet Odense

Her kommer det seneste nyhedsbrev fra jeres tillidsgruppe. Vi har lidt at berette om årsmødet i marts, den nye sammensætning af tillidsgruppen og flytningen til vores nye lokaler.

Som bekendt blev der afholdt årsmøde i lokalforeningen d. 22. marts 2019, i vores nu forhenværende lokaler i Nørregade, hvor der var forskellige ting på tapetet. Der blev blandt andet valgt en ny tillidsgruppe på otte personer, som havde konstituerende møde d. 8. april, hvor der samme dag var møde i den politiske baggrundsgruppe, som jo tager sig af at hjælpe Abdi Abdirashid i sit byrådsarbejde. I den nye tillidsgruppe er Peer Locher, Jonas Kærvang og Janne Høgshøj gengangere fra sidste valg, mens de resterende fem er nye medlemmer. De nye er Marcus Mührmann-Lund, Dan Eskekilde, Mads Schjerbech, Sahar Arezo og Camilla Varming Nielsen. Peer Locher blev genvalgt som forperson, mens Marcus Mührmann-Lund blev valgt som næstforperson. Jonas Kærvang blev genvalgt som økonomiansvarlig, mens de resterende poster som websideansvarlig og Facebook-ansvarlig, med flere, blev fordelt mellem de andre medlemmer. Foruden de allerede nævnte deltager Jesper Tholstrup også i flere af møderne, da han er vores bindeled til storkredsen på Fyn, hvor han sidder som medlem. Jesper er dog ikke medlem af tillidsgruppen. Sahar Arezo er foruden at være med her, også medlem af bestyrelsen i Alternativets Unge Odense, hvor hun er politisk ordfører.

Siden dannelsen af den nye tillidsgruppe har vores økonomiansvarlige, Jonas, fået nyt arbejde i Aabenraa, hvilket betyder, at han flytter dertil og har stoppet arbejdet her i Odense med virkning fra slutningen af juni i år. Dette betyder også, at vi skal finde en ny økonomiansvarlig, når vi starter op igen i august.

I lang tid har storkredsen været i dialog med vores lokalforening om, hvorvidt vi skulle opsige vores lokaler på Nørregade 71, 2. sal th., 5000 Odense C. Det er blandt andet, fordi de var dyre at have, og fordi storkredsen ønskede at frigøre midler til folketingsvalget, der som bekendt blev afholdt i begyndelsen af juni i år. Det blev sådan, at lokalerne blev opsagt med udgangen af marts, hvor der var store flyttedag d. 15. samme måned. Der flyttede vi alle vores ting over i vores nye lokaler, der ligger på Byens Højskole, Kongensgade 66-68, 5000 Odense C. Det betyder, at vi har fået et depotrum, og at der er adgang til køkken og WC. Lokalerne er tilgængelige efter aftale med et medlem fra tillidsgruppen. Vi beder jer huske at låse alle dørene, samt at slukke lyset, når I har haft adgang til lokalerne, da vi lejer os ind på stedet og ønsker at respektere udlejerens hensigter for brugen af lokalerne!

Tillidsgruppen holder møde cirka en gang om måneden, og vi havde sidste møde d. 24. juni, hvor vi gik på en velfortjent sommerferie. Som udgangspunkt er alle vores møder offentligt tilgængelige, og de bliver annonceret via Facebook. Tillidsgruppen er officielt tilbage igen i midten af august, men vi svarer sporadisk på mail og Facebook. Find os på Redirecting... eller besøg vores hjemmeside på https://odense.alternativet.dk/.

På tillidsgruppens vegne ønsker vi alle medlemmer og andre en god sommer!

Grønne sommerhilsner fra tillidsgruppen i Alternativet Odense