Nyt fra Storkreds Københavns bestyrelse

##Ny repræsentant for Storkreds København til Ombudsrådet

Her til aften har medlemmerne i Storkreds København, på et åbent bestyrelsesmøde, valgt storkredsens repræsentant til Ombudsrådet.
Valget stod mellem de to kandidater Per René Zimmermann og Jon Seemann Pedersen og resultatet af afstemningen blev, at Per René Zimmermann er kredsens repræsentant i Ombudsrådet.
Vi er glade for at der er blevet valgt et Ombudsråd, som kan evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram.

Tak for en dejlig aften til alle fremmødte.

##Storkredsens repræsentanter i Politisk Forum
Ved årsmødet blev Gitte Menaka Hansen valgt som direkte medlemsvalgt repræsentant til Politisk Forum. I forbindelse med Gittes indtræden i HB repræsenterer Gitte fremover HB i Politisk Forum, da HB samlet, jf. landsvedtægternes §12 stk. 3, er medlem af PoFo.
Ved årsmødet blev Rolf Bjerre valgt som suppleant for Gitte og fungerer derfor nu som repræsentant, for Storkreds København sammen med Jens Høvsgaard.

##Sundhedssforum for region H

Den 21. januar kl. 10:00-17:00 skal der arbejdes med sundhedspolitik.
Der er to formål med dagen. Der skal oprettes og sparkes gang i fire arbejdsgrupper, som efterfølgende kan gå i gang med at udvikle og tale politik. Derfor må I allerede nu gerne tænke over hvilken arbejdsgruppe I umiddelbart bedst ser jer selv. Derudover skal der, blandt de fremmødte på dagen, vælges medlemmer til vores regionale sundhedsudvalg.

Tilmelding foregår via dette link:

Grønne hilsner
Bestyrelsen i Storkreds København

Er der en plan for, hvornår vi skyder gang i udvikling af andre politikområder til RV17?

Nej, de fire samarbejdende storkredse i Region H ikke lagt en formel plan a la Sundhedsforum for udvikling af de andre politkområder. der i korthed drejer sig om væsentlige opgaver inden for erhvervs-, miljø- og trafikområdet.
Storkredsenes arbejde med regionsrådsvalget (RV17) koordineres og faciliteres af landssekretariatet. Om baggrunden for prioriteringen henviser jeg til HBs møde 19-09-16 hvor HB under pkt 5 netop drøftede prioriteringen af regionsrådsvalget. Jeg citerer dette udpluk fra HBs referat:
"Der var generel opbakning til tilgangen om at lade frivillige løbe med bolden og således have en ret decentral tilgang til arbejdet; dette vækker for flere minder om tilgangen til frivillige, da Alternativet blev stiftet. Der var flere, der ønskede et fokus på at løfte regionsrådsvalget til at være noget mere og andet end blot et ’sundhedsvalg’.

Beslutning: Ambitionsniveauet og indsatsen godkendes men det ønskes at regionrådsvalgets betydning for Alternativet bliver talt mere op end tilfældet er i bilaget, og at de frivillige møder masser af støtte og opbakning".

Som du ser, er det HBs plan, at der er medlemmer der har mod og kræfter til at løbe med bolden.
Har du det, kan du forvente storkredsens støtte og opbakning.
Du er ikke den første der har efterspurgt initiativer ud over sundheds- og psykiatriområdet. Jeg tror ikke du vil få svært ved at sætte et hold :smiley: Jeg sender dig en pb herom Martin.