Nyt fra Randersafdelingen

Kære medlemmer.

Mandag den 15. oktober afholdt vi debatmøde med vores folketingsmedlem Torsten Geil. Vi har lavet er lille resume til jer fra mødet. ( se længere nede)

Vi vil også samtidig gøre opmærksom på vores næste møde, som bliver onsdag, den 28. november kl. 16.30 i Helligåndshuset. ( reserver datoen)
Her er klimaet på dagsordenen. Christian Poll fra Alternativet vil fortælle om hvilke udfordringer der ligger på klimaområdet, og hvad Alternativets forslag er på at løse dem.
Borgmester Torben Hansen vil fortælle om, hvordan Randers kommune har valgt at gribe problemstillingerne an.
Håber rigtig mange vil støtte op om dette møde.

Resume fra mødet.

Der var 27 deltagere i mødet, deriblandt tre byrådsmedlemmer fra Randers kommune og en fra Norddjurs kommune.
Forpersonen for Alternativets lokalforening i Randers, Arne Sandberg bød velkommen og gav derefter ordet til Torsten Geil.
Torsten fortalte om sit arbejde i folketinget, hvor han bl.a. er ordfører på områderne socialpolitik og beskæftigelsespolitik. Han udtrykte bekymring over, at næsten al politik i disse dage handler om beskæftigelse, mens socialpolitikken er der kun få i folketinget, der vil beskæftige sig med.
Deltagerne i mødet var enige i dette synspunkt, og meget apropos blev der efterfølgende talt en del om jobcentrenes rolle og betydning for livskvaliteten, om kontanthjælpsloftet, og hvor svært det er at få tilkendt førtidspension.
Torsten nævnte succesfulde forsøg, bl.a. i England, hvor sagsbehandlere har næsten frie hænder og økonomi til at hjælpe borgeren med hans allervigtigste problem f.eks. at få ordnet sine tænder.
Torsten kom også ind på begrebet borgerløn, som Alternativet er principiel tilhænger af. Satsen til en eventuel borgerløn er der p.t. ikke enighed om.
Det var tydeligt, at Torsten er et sympatisk, dygtigt og engageret menneske, som brænder for sit arbejde i folketinget- al grund til at bakke op om denne mand!
Efter en række spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne, afsluttede Anni Andersen fra Alternativets lokalforening i Randers mødet kl. 21 og glædede sig til at byde velkommen til lokalforeningens næste arrangement d. 28. november med emnet Klimaudfordringer, hvor folketingsmedlem Christian Poll og borgmester Torben Hansen giver oplæg.

Håber vi ses.

Bestyrelsen