NYT FRA RÅDHUSET: Vi folder den alternative politik ud

Kære alle

Her er ugens politiske nyheder fra Å på Rådhuset.

BRED STILLERKREDS BAG ALTERNATIVETS FORSLAG OM PLAN FOR DE STIGENDE SOMMERTEMPERATURER PÅ FREDERIKSBERG

redningskrans ny%20politisk%20kultur

På mandag 8. april er der atter møde i den frederiksbergske kommunalbestyrelse og i den forbindelse vil vi gerne fremhæve dette klimaforslag på dagsordenen, som i den grad skal kreditteres Søren Have fra bestyrelsen her på Frederiksberg.

Ikke alene er det udfoldelse af Alternativets klimapolitik; det er også et aftryk af ny politisk kultur på grund af den brede, tværpolitiske stillerkreds.

LÆS HELE FORSLAGET HER: Forslag til strategi omkring de stigende temperaturer.docx (13.6 KB)SKAL FREDERIKSBERG VÆRE KLIMABY?

Det skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til på initiativ af Alternativet.

Forslag til beslutning på vegne af Radikale, Socialdemokratiet, Alternativet, SF og Enhedslisten lyder:

På FNs Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande Paris-aftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C. Deadline 2020 sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Paris-aftalens målsætninger.

Den grønne koalition (S, R, Å, SF, EL) vil foreslå, at Frederiksberg Kommune ansøger om at blive en del af det projekt, som Realdania søger at udbrede til 20 kommuner i Danmark i forbindelse med DEADLINE 2020-programmet under C40 initiativet. Ansøgningsfristen er imidlertid meget kort og en ansøgning kan evt. bero på en efterfølgende politisk godkendelse eller hastebehandling i Magistraten.

Begrundelsen for at ansøge er, at vi mener, at projektet er en enestående chance for at kommunen kan få sparring og konsulentbistand til at adressere særlige udfordringer i arbejdet med at udvikle en ambitiøs klimaplan så Frederiksberg kan bidrage til at gøre Paris-aftalen til virkelighed.


Kom til formøde med Mette inden kommunalbestyrelsesmødet nu på mandag, 8. april 16.45 - 17.45

Her kan du få mulighed for at høre nærmere om de konkrete forslag og bakke op om Mettes “kamp” med at sætte så mange grønne fodspor som overhovedet muligt.


Ha’ en dejlig weekend! Vi er snart tilbage med nyheder og opfordringer omkring den kommede valgkamp :blossom::slightly_smiling_face:

Annedorthe Kring,
på vegne af bestyrelsen

kontakt: frederiksberg@alternativet.dk


Følg os på Facebook: