Nyt fra Politisk Forum

Nyhedsbrev til storkreds Østjyllands medlemmer:

Hej gode Å-medlem i det østjyske.

Hermed et nyhedsbrev fra dine Politisk Forum-repræsentanter med nyt om et vigtigt medlemsmøde, vi håber at se dig til.

Men først: Tak til jer, der kom til årsmødet og fik stemt os ind til at repræsentere jer i Politisk Forum - Alternativet politiske og strategiske ledelsesorgan.

Vi er: Juma Nellemann Kruse, der kan kontaktes på jmkru@hotmail.com og Sarah Roued Thomsen, der kan kontaktes på sarah.thomsen@alternativet.dk

Og så til medlemsmødet:

Kom og vær med til at forme og konkretisere rammerne for hele Alternativets næste tid.

Dine storkredsrepræsentanter har brug for alle dine gode indspark til Politisk Forums nyligt vedtagne sigtepunkter, så de kan blive konkrete og brugbare pejlemærker for os her i Østjylland og for hele Alternativet.

Vi inviterer derfor til medlemsmøde onsdag d. 9. oktober, kl. 19-22 i lokalerne i Aarhus for alle medlemmer i Østjylland og håber at se rigtig mange af jer, for flere ved jo som sagt mere…

Baggrunden for mødet er, at Politisk Forum i august udviklede og vedtog Alternativets politiske sigtepunkter fremadrettet (se vedhæftede fil). Disse sigtepunkter skal danne rammerne for hele Alternativets politiske og aktivistiske arbejde i den næste tid.

Sigtepunkterne er overordnede, og derfor skal de forskellige dele af Alternativet arbejde med dem på den måde, der giver mening for den givne politiske kontekst og virkelighed.

Det vil vi rigtig gerne udfolde sammen på medlemsmødet og sammen skabe en åben, ærlig og konstruktiv samtale om vores fælles projekt.

Folketingsgruppen har brugt sigtepunkterne som baggrund for deres parlamentariske strategi; lokalpolitikerne gør det samme, og i storkredsene skal sigtepunkterne også ud og afprøves.

I januar 2020 mødes Politisk Forum igen til et seminar, hvor sigtepunkterne skal konkretiseres og justeres på baggrund af efteråret og vinterens testperiode.

Det er altså med andre ord lige nu, at vi sammen kan sætte kursen for Alternativet fremadrettet både på det helt overordnede plan og på konkret aktivistisk lokalplan.

Vi håber, du har lyst til at være med!

Praktisk:

  • Mødet afholdes onsdag d. 9. oktober kl. 19-22 i Alternativets lokaler i Aarhus. (Jægergårdsgade 164A, 1. sal, 8000 Aarhus C).

  • Sigtepunkterne er sendt ud med dette nyhedsbrev, men kan også findes via linket her: https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/534

  • Har I spørgsmål forud for mødet kan Sarah kontaktes på sarah.thomsen@alternativet.dk

  • Har du ikke mulighed for at deltage på selve medlemsmødet, men ønsker at bidrage med betragtninger og konkrete forslag, så er du meget velkommen til at skrive dem inden mødet til Sarah (sarah.thomsen@alternativet.dk), så sørger hun for, at de viderebringes til medlemsmødet og Politisk Forum.

De grønneste og bedste hilsner

Juma og Sarah
Sigtepunkter Alternativet 2019.pdf (719.5 KB)