Nyt fra lokal bestyrelse af Alternativet i Frederikssund

Kære medlem af Alternativet i Frederikssund Kommune

Vi henvender os til dig præcis fordi du er ovenstående og fordi vi som nyvalgt bestyrelse i Alternativets kommuneforening i Frederikssund Kommune har sat os for, at undersøge hvor stor en opbakning Alternativets 65 medlemsskaber dækker over her i kommunen.

For at gøre dette, har vi fordelt jer 65 medlemmer mellem os og vil hver især i den kommende tid ringe rundt til jer, for at høre hvad du og de andre kan og vil byde ind med i etableringen og synliggørelsen af Alternativet i Frederikssund Kommune.

Ønsker du ikke at modtage en sådan opringning, bedes du besvare denne mail med en svarmail, hvor du bare skriver ”Ingen opringning” i emnefeltet.

Med Venlig Hilsen

Kasper Johansen (Forperson)
Ulla Sohn (Næstforperson)
Guillermo Rosas
Preben Haven
Dora Breck
Jens Mølsted